A48

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 2000
Ročník: 49
Číslo: A48
Rok vydání
2000
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-2350-3
Stati
Title Document
Indo-european "six" | [5]–18
Blažek, Václav
PDF
Příznakovost konsonantů v staroindických trsech | [19]–30
Šefčík, Ondřej
PDF
Od Tesnièra k...? | [31]–39
Karlík, Petr
PDF
O tzv. parasystému | [41]–46
Pleskalová, Jana
PDF
Posesivní reflexivum v bohemistice | [47]–59
Dočekal, Mojmír
PDF
Některé poznámky k sémantice vyjadřování času v češtině | [61]–72
Kyncl, Jaroslav
PDF
Dvě poznámky k vývoji české deklinace | [73]–79
Vykypěl, Bohumil
PDF
Vývojové determinanty finitního slovesa v češtině | [81]–90
Romportl, Simeon
PDF
Spojka ješto v období baroka | [91]–100
Kosek, Pavel
PDF
Humanistická perioda u česky píšících autorů | [101]–115
Vařeková, Terezie
PDF
Nářeční změna krátkého e > i? | [117]–119
Šipková, Milena
PDF
K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích | [121]–125
Čižmárová, Libuše
PDF
Tvoření ukazovacích a neurčitých zájmen v nářečích východomoravských | [127]–130
Hlubinková, Zuzana
PDF
Z lexikální zásoby hanáckého nářečí tzv. horského typu | [131]–137
Vojtová, Jarmila
PDF
Лексико-синтаксический комплекс и уточнение его семантики в коммуникативном акте | [139]–145
Lízalová, Ljubov
PDF
Всеобщие, философские грамматики в России | [147]–154
Brandner, Aleš
PDF
Rusko-anglické analogie na rozdíl od češtiny | [155]–166
Jiráček, Jiří
PDF
Jubilea
Title Document
Igoŕ Michajlovič Ďjakonov (12.1.1915-2.5.1999) | [167]–170
Dolgopolsky, Aaron; Blažek, Václav
PDF
Karl-Heinrich Menges (22.4.1908-19.9.1999) | 171–174
Dolgopolsky, Aaron; Blažek, Václav
PDF
Bibliografie
Title Document
Soupis prací Marie Krčmové (*1940) | [175]–184
PDF
Soupis prací Ludmily Pacnerové sestavený u příležitosti jejího životního jubilea (*1925) | 185–187
Vykypěl, Bohumil
PDF
Recenze
Title Document
[Perspectives on Indo-European language, culture and religion: studies in honor of Edgar C. Polomé. Volume I-II. Edited by R. Pearson and M.A. Jazayery] | [189]–191
Blažek, Václav
PDF
[Нещименко, Г.П. Этнический язык. Опыть функциональной дифференциации: на материале сопоставительного изучения славянских языков] | 191–194
Krčmová, Marie
PDF
[Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup] | 194–196
Hladká, Zdeňka
PDF
[Betsch, Michael. Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)] | 196–200
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga; Zeman, Jiří. Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách] | 201
Křístek, Michal
PDF
[Волынец, Т.Н. Грамматический феномен причастия] | 202–204
Brandner, Aleš
PDF
[Hansack, Ernst. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen] | 204–207
Karlíková, Helena
PDF
[Золомова, Г.А.; Ониненко, Н.К.; Сидорова, М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка] | 208–209
Žaža, Stanislav
PDF
[Leksičny atlas belaruskich narodnych havorak v pjaci tamach. Tom 2-5] | 209–212
Fic, Karel
PDF