A39

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1991
Ročník: 40
Číslo: A39
Rok vydání
1991
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0362-6
Stati
Title Document
Porozumění komunikačním intencím | [9]–17
Grepl, Miroslav
PDF
K některým ilokučním funkcím slovesa vědět | [19]–22
Kolářová, Ivana
PDF
Několik poznámek o restriktivních větách | [23]–29
Karlík, Petr
PDF
К вопросу о раcхождениях в области грамматической категории рода у существительных в русском и чешском языках | [31]–40
Jiráček, Jiří
PDF
K diferenciaci výrazových prostředků jistotní modality | 41–48
Šturala, Jan
PDF
K diferencím ve složení ruské a české slovní zásoby | [49]–56
Žaža, Stanislav
PDF
Pojmenování s kořennými prepozitivními elementy cizího původu v současné ruštině a češtině | [57]–62
Gazda, Jiří
PDF
Linguistic interference in communication : to professor Demetrius John Georgacas | 63–81
Vašek, Antonín
PDF
Motivace ve výuce cizích jazyků | [83]–91
Bronec, Jiří
PDF
Arabské ekvivalenty českých slovotvorných prostředků vyjadřování voluntativní modality | [93]–97
Brešová, Jitka
PDF
Bibliografie
Title Document
Dušan Šlosar (*1930) : Bibliografie prací za léta 1953-1990 | [99]–103
PDF
Recenze, referáty, zprávy
Title Document
[Колесов, Владимир Викторович. Введение в историческую фонологию] | [105]–107
Brandner, Aleš
PDF
[Кожин, Александр Никитович. Литературный язык Московской Руси] | 107–109
Brandner, Aleš
PDF
[Rutkowska, Maria. Nie znane polszczyźnie rosyjskie prefigovanie derywaty odczasownikowe z elementem -sja (tyu doležat'sja, priest'sja)] | 109–111
Brandner, Aleš
PDF
[Ilola, Eeva; Mustajoki, Arto; Report on Russian morphology as it appears in Zaliznyak's Grammatical Dictionary] | 111–113
Jiráček, Jiří
PDF
[D'jačkov, M.V. Kreol'skije jazyki] | 113–120
Bronec, Jiří
PDF
[Revising the international phonetic alphabet. Ed. Peter Ladefoged] | 120–123
Pačesová, Jaroslava
PDF