B32

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1985
Ročník: 34
Číslo: B32
Rok vydání
1985
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
[Fotografie: Doc. PhDr. Jiří Cetl, CSc.] | [5]
PDF
K šedesátinám Jiřího Cetla | [7]–9
PDF
Bibliografie prací Jiřího Cetla | [10]–13
Bretfeldová, Helena
PDF
Škola "Annales" a marxismus | [15]–26
Holzbachová, Ivana
PDF
Zu einigen Fragen der Geschichtsmethodologie Max Webers | [27]–38
Kudrna, Jaroslav
PDF
Ke kategoriím subjekt a objekt v marxisticko-leninské teorii poznání | [39]–45
Látal, Antonín
PDF
Zur Marxschen Auffassung der Beziehung zwischen der Natur und der Gesellschaft | [47]–52
Šmajs, Josef
PDF
Filozofické aspekty biologického pojmu "evoluce" | [53]–57
Jašek, Antonín
PDF
K diskusi o biologickém druhu (II) | [59]–71
Bělka, Luboš
PDF
Luther a česká reformační tradice | [73]–82
Svoboda, Jiří
PDF
Názory na nadpřirozeno v současném neteoretickém náboženském vědomí | [83]–88
Gabriel, Jiří
PDF
Modifikace normativní logiky | [90]–93
Štěpán, Jan
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Zelený, Jindřich. Pojednání o dialektice] | [95]–97
Tošenovský, Ludvík
PDF
[Grulich, Vladimír. Osobnost a její společenský rozvoj] | 97–98
Pešková, Dagmar
PDF
[Hubík, Stanislav. Jazyk a metafyzika: kritika Wittgensteinovy filozofie] | 99–100
Nový, Lubomír
PDF
[Hodovský, Ivan; Hubík, Stanislav. Svět a náboženství: ke kritice současných forem apologetiky křesťanství] | 100–101
Zouhar, Jan
PDF
[Jašek, Antonín. Biologické teorie a dialektika] | 101–102
Bělka, Luboš
PDF
[Hadač, Emil; Moldan, Bedřich; Stoklasa, Jaroslav. Ohrožená příroda] | 102–103
Frecer, Roman
PDF
[Koljadko, Vitalij Ivanovič. Bernard Bol'cano] | 103–104
Bretfeldová, Helena
PDF
[Sousedík, Stanislav. Valerián Magni: 1586-1661: kapitola z kulturních dějin Čech 17. století] | 104–105
Bretfeldová, Helena
PDF
[Wittich, Dieter; Gössler, Klaus; Wagner, Kurt. Marxistisch-leninistische Erkenntnistheorie] | 105–106
Látal, Antonín
PDF
[Jakovlev, Jevgenij Georgijevič. Umění v zrcadle světových náboženství] | 106–107
Baumgartnerová, Kateřina
PDF
[Kuznecov, Vitalij Nikolajevič. Francuzskoje neogegel'janstvo] | 108–109
Holzbachová, Ivana
PDF
[Braudel, F.; Coarelli, F.; Aymard, M. Morze Śródziemne: region i jego dzieje] | 109–110
Jemelka, Petr
PDF
[Šejkov, Nikolaj. Mozek zkoumá mozek] | 110
Piňosová, Yvetta
PDF
[Logiko-metodologičeskoje [i.e. metodologičeskije] issledovanija. Red. N.Z. Čavčavadze, Z.N. Mikeladze] | 110–111
Koželouhová, Bohumila
PDF
[Beyschlag, Karlmann. Grundriss der Dogmengeschichte. Band I, Gott und Welt] | 111–112
Gabriel, Jiří
PDF