B34

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1987
Ročník: 36
Číslo: B34
Rok vydání
1987
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Pronikání darwinismu do českých zemí | [7]–18
Gabriel, Jiří
PDF
K otázce takzvané národní povahy | [19]–29
Cetl, Jiří
PDF
Význam české marxistické meziválečné filozofické tradice pro formování české filozofie po druhé světové válce | [31]–34
Bretfeldová, Helena
PDF
Charles Morazé a francouzská historiografie (II) | [35]–44
Holzbachová, Ivana
PDF
Некороторые методологические аспекты эстетики Джорджа Сантаяны | [45]–53
Kandareli, T. P.
PDF
Cesta literárního hrdiny a životní dráha člověka | [55]–59
Nový, Lubomír
PDF
Problémy matematizace společenských věd | [61]–66
Krob, Josef
PDF
K problému ekologizace potřeb | [67]–72
Šmajs, Josef
PDF
Klasifikace norem | [73]–78
Štěpán, Jan
PDF
K otázce vztahu mezi dialektickou rozporností myšlení a formálně logickým sporem : o jedné aplikaci dialektického pojetí úsudku | [79]–84
Tošenovský, Ludvík
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Zeman, Jiří. Filozofie a přírodovědecké poznání] | [85]–86
Krob, Josef
PDF
[Attwater, Donald. The penguin dictionary of saints. Ed. Catherine Rachel John ; The Penguin dictionary of religions. Edited by John R. Hinnells] | 86–88
Bretfeldová, Helena
PDF
[Is it reasonable to believe in God? Ed. J. Houston] | 88
Bretfeldová, Helena
PDF
Z vědeckého života
Title Document
Konference Filozofie v dějinách a v současnosti | [89]–91
Bretfeldová, Helena
PDF
Sedmdesátiny Ludvíka Tošenovského | 91–92
PDF