B20

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1973
Ročník: 22
Číslo: B20
Rok vydání
1974
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Místo Mikuláše Koperníka v dějinách filosofického myšlení | [5]–11
Cetl, Jiří
PDF
Zur Frage der Stellung des "Bürgerkrieges in Frankreich" innerhalb der Gesamtentwicklung von Marxens Ansichten über den Staat | [13]–30
Daňhel, Milan
PDF
K otázce vzniku a významu pojmu světový názor ve filosofii | [31]–38
Hodovský, Ivan
PDF
K problému vztahu přírodních a společenských věd | [39]–50
Holzbachová, Ivana
PDF
O vztahu biologických věd a filosofie | [51]–[60]
Jašek, Antonín
PDF
K některým otázkám vztahu vědy a ideologie | [61]–76
Šmajs, Josef
PDF
Adult education in Czechoslovakia | [77]–86
Macháček, Josef
PDF
Václav Stach a jeho Příručka učitele lidu : k počátkům českého filosofického myšlení nové doby | [87]–100
Měšťánek, Tomáš
PDF
Utrum pro reformanda : quaestio disputationis de quolibet Pragae anno 1416 habitae | [101]–123
M. Petrus de Benešov
PDF
Za profesorem J.L. Fischerem | [125]–128
Gabriel, Jiří
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Grulich, Vladimír. Socialistická pedagogika a hodnoty] | [129]–131
Zbořil, Blahoslav
PDF
[Tomáš, Milan. Filosofický portrét Ludwiga Boltzmanna: kapitola z dějin filosofického myšlení v exaktní přírodovědě] | 131–132
PDF
[Marten, Rainer. Existieren, Wahrsein und Verstehen: Untersuchungen zur ontologischen Basis sprachlicher Verständigung] | 132–142
Cetl, Jiří
PDF
[Austeda, Franz. Moderne Philosophie: Probleme - Positionen - Profile] | 142–143
Horák, Petr
PDF
[Hintikka, Jaakko, ed.; Suppes, P., ed. Information and inference] | 143
PDF
[Journal of philosophical logic. Vol. 1, No. 1, 2, 3/4. Editor-in-Chief Bas C. van Fraassen.] | 143–144
PDF
[Buck, Roger C., ed.; Cohen, Robert Sonné, ed. PSA 1970: in memory of Rudolf Carnap: proceeding of the 1970 biennial meeting philosophy of science association] | 144
PDF
[Schuetz, Alfred. Gesammelte Aufsätze. Bd. 1, Das Problem der sozialen Wirklichkeit] | 149–150
Hodovský, Ivan
PDF
[Lenk, Hans. Philosophie im technologischen Zeitalter] | 150–151
PDF
[Stiehler, Gottfried. Geschichte und Verantwortung: zur Frage der Alternativen in der Gesellschaftlichen Entwicklung] | 151–154
PDF
[Ferré, Frederick. Basic modern philosophy of religion] | 154–149
PDF
[Cornforth, Maurice Campbell. Otkrytaja filosofija i otkrytoje obščestvo: otvet d-ru Karlu Popperu na jego oproverženije marksizma] | 154–156
PDF
[Kazakov, Anatolij Pavlovič. Teorija progressa v russkoj sociologii konca XIX veka] | 156–157
Holzbachová, Ivana
PDF
[Cegna, Romolo. Appunti su Valdismo e Ussitismo: la teologia sociále di Nicola della Rosa Nera (Cerruc)] | 157–160
Nechutová, Jana
PDF