B4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1957
Ročník: 6
Číslo: B4
Rok vydání
1957
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Trvání aktivní akustické pozornosti | [1]–61
Chmelař, Vilém
PDF
Příspěvek k theorii pozornosti | [62]–73
Bárta, Boleslav
PDF
K otázce vývoje pojmu odvaha u dětí pěti- až sedmiletých | [74]–77
Monatová, Lili; Sedlák, Jiří
PDF
Diskuse
Title Document
Několik poznámek k předmětu psychologie v theorii | [78]–91
Bárta, Boleslav
PDF
Dialektika charakteru | [92]–96
Koláříková, Ludmila
PDF
Soud a jeho druhy | [97]–120
Macháček, Josef
PDF
Z prací ústavů
Title Document
Psychologie a pedagogika na Filosofické fakultě v letech 1945-1957 | [121]–129
Chmelař, Vilém; Bárta, Boleslav; Ryšánek, Stanislav
PDF
Psychologie a pedagogika na Filosofické fakultě v letech 1945-1957 : II. pedagogika | 129–134
PDF
Recense a referáty
Title Document
[Příhoda, Václav. Úvod do pedagogické psychologie] | [135]–137
Chmelař, Vilém
PDF
[Tardy, Vladimír. Psychologie dítěte a dospívající mládeže] | 137–139
Koláříková, Ludmila
PDF
[Levitov, Nikolaj Dmitrijevič. Otázky psychologie charakteru] | 139–140
Koláříková, Ludmila
PDF
[Rubinštejn, S.J. Pokus o výzkum v psychologii práce] | 141
Sedlák, Jiří
PDF
[Jurovský, Anton. Dieťa a disciplína] | 141–142
Chmelař, Vilém
PDF