F18

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1974
Ročník: 23
Číslo: F18
Rok vydání
1976
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Činnost Adolfa Loose v Československu II | [7]–32
Kudělka, Zdeněk
PDF
Plastiky Bohdana Laciny | [33]–39
Sedlář, Jaroslav
PDF
Der Grundriß des Bauernhauses in Mähren und Schlesien im europäischen Kontext | [41]–66
Frolec, Václav
PDF
Materiály a recenze – Материалы и рецензии – Materiaux et comptes-rendus – Materialien und Rezensionen
Title Document
Glosa k románské architektuře na Moravě : Zábrdovice, Doubravice nad Svitavou | [67]–68
Stehlík, Miloš
PDF
Z materiálů k dějinám umění na východní Moravě | 68–73
Jirka, Antonín
PDF
Materiálové příspěvky k historii malířství na Moravě | 73–77
Jirka, Antonín
PDF
Nová připsání k dílu A.M. Lublinského a J.I. Sadlera | 77–78
Krsek, Ivo
PDF
Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků 17. a 18. století I | 78–91
Fidler, Petr
PDF
Kalkatská galerie v edici Světová města umění | 91–93
Gabriel, Jiří
PDF
hidden section Výměna
Title Document
Výměna | [95]–100
Štukavec, Libor
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | [101]–[102]
PDF