G4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1960
Ročník: 9
Číslo: G4
Rok vydání
1960
Obor
Title Document
[Gustav Riedel: 17.V.1912-27.VII.1960] | [5]–[6]
PDF
Články – Статьи
Title Document
Svoboda romantická a svoboda skutečná | [5]–7
Jestřáb, Vojtěch
PDF
O některých nových prvcích v rozvoji socialistického soutěžení | [8]–27
Šabata, Jaroslav
PDF
O ekonomických předpokladech zkracování pracovní doby | [28]–41
Kirš, Zdeněk
PDF
K otázce postavení inteligence ve společnosti | [42]–54
Macků, Jan
PDF
O vzniku, podstatě a funkcích veřejného mínění | [55]–71
Smrčka, Walter
PDF
Zájmy dělnické třídy a pravda | [72]–81
Steiner, Hanuš
PDF
Boj KSČ za jednotu mládeže v letech 1945-1948 | [82]–93
Cahová, Dagmar
PDF
Specifické rysy průběhu krize v Československu v rámci světové hospodářské krize třicátých let | [94]–107
Michek, Josef
PDF
Diskuse – Diskussion – Дискуссии
Title Document
K marxistickému pojetí agrární a rolnické otázky | [108]–110
Štěpánková, Olga
PDF
K otázce podstaty a funkce úvěru za socialismu | 110–113
Setinský, Jiří
PDF
Ke vztahu vlastních nákladů a hodnoty | 113–115
Loula, František
PDF
Recenze – Besprechungen – Критика
Title Document
O experimentu a kauzalitě | [116]–121
Tošenovský, Ludvík
PDF
Některé filosofické problémy logiky v sovětských pracích z let 1958-1959 | 121–124
Bartoš, Jaromír
PDF
Použití matematiky v ekonomických vědách | 124–128
Loula, František
PDF
[Kautsky, Karl. Agrární otázka: přehled tendencí moderního zemědělství a agrární politika sociální demokracie] | 128–129
Štancl, Rudolf
PDF
[Precioso, Artemio. Proporce mezi průmyslem a zemědělstvím a její vytváření v Československu] | 129–131
Setinský, Jiří
PDF
Užitečná kniha o ekonomice našeho průmyslu | 131–133
Kučerák, Ladislav
PDF
[Bilšajová, Věra. Postavení ženy za socialismu] | 133–136
Steinerová, Helena
PDF
Několik poznámek ke knize Otakara Nahodila a Antonína Robka, České lidové pověry | 136–138
Loukotka, Jiří
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [139]–140
PDF