2

Title: Opera Slavica
Rok: 2014
Ročník: 24
Číslo: 2
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok vydání
2014
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Опыт лингвокогнитивного анализа ключевых концептов русского фольклора (на примере концепта "царевна") | 1–8
Pereslegina, Jelena Robertovna
PDF
Культуроправова інформативність фольклору як предмет лінгвістичного дослідження | 9–15
Lavrynenko, Svìtlana Tomìvna
PDF
До питання про відображення відношень людина : квітка в польській мовній картині світу : (зіставлення анкетних і лексикографічних відомостей) | 16–28
Nepop-Ajdačić, Lidija
PDF
Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim | 29–37
Kolberová, Urszula
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Breda Pogorelec a její přínos k teorii jazykové stylistiky ve Slovinsku | 38–47
Smolej, Mojca
PDF
Family register documents in the Czech Republic and Ukraine : terminology of family register documents and translation problems | 48–54
Micháliková, Jitka
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
K 85. narozeninám profesora Stanislava Žaži | 55–57
Gazda, Jiří
PDF
Jubileum Evy Doleželové | 58
Krystýnková, Jarmila
PDF
Recenze
Title Document
Dvě nové práce o starých Slovanech | 59–62
Boček, Vít
PDF
Dvě knihy o slangu | 62–65
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Kačala, Ján. Syntagmatický slovosled v slovenčine] | 65–67
Žaža, Stanislav
PDF
[Žofková, Hana et al. Ruština ihned k použití: jazykový aktivátor] | 68–69
Vysloužilová, Eva
PDF