4

Title: Opera Slavica
Rok: 2018
Ročník: 28
Číslo: 4
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok vydání
2018
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Изменение ценностных приоритетов в современных европейских лингвокультурах: морально-этический концепт ГОРДОСТЬ | 5–33
Mìzìn, Kostjantyn Ìvanovyč
PDF
С большего у меня всё хорошо: об одном дискурсивном маркере в белорусской разновидности русского языка | 35–48
Gorickaja, Ol'ga
PDF
К вопросу о языках-источниках аналитическиx прилагательныx узкого понимания (на примере русского и чешского языков) | 49–60
Plesník, Lukáš
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Za profesorem Stanislavem Žažou | 61–64
Gazda, Jiří
PDF
Vzpomínka ryze osobní | 64–66
Trösterová, Zdeňka
PDF
Recenze
Title Document
Po rusky komunikačne, efektívne a zážitkovo | 67–70
Gallo, Ján
PDF
Новое учебное пособие по морфологии русского языка | 70–73
Brandner, Aleš
PDF
New book on style of Czech scholarly texts | 73–75
Křístek, Michal
PDF
Záslužný vydavatelský počin: první knižní vydání cenné, avšak téměř zapomenuté práce o vývoji východoslovenských nářečí | 75–77
Přadková, Petra
PDF
Znovu o kouzlu překladu | 77–78
Andonova, Sonja
PDF
Osm "střípků" ze světa bývalé srbochorvatštiny | 79–82
Andonova, Sonja
PDF