1

Title: Opera Slavica
Rok: 2007
Ročník: 17
Číslo: 1
Rok vydání
2007
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
"Слово о полку Игореве" : (публицистический прием сакрализации мирского) | 1–11
Rjabov, Vasilij
PDF
Gogol, Bělinskij a Havlíček : poznámky k problematice vztahu Karla Havlíčka Borovského k ruské literatuře | 12–22
Brummer, Alexandr
PDF
Творчество Игоря Северянина в эмиграции : (проблема историко-литературной интерпретации) | 23–35
Zacharijeva, Irina
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
Zamyšlení nad slovníky a encyklopediemi | 36–40
Pospíšil, Ivo
PDF
Třesoucí se světlo | 40–41
Všetička, František
PDF
Horizonty současné literární komparastiky v slovanských zemích | 42–47
Zelenka, Miloš
PDF
Třináct let po : jubilejní česko-slovenská konference v Brně | 47–50
Pospíšil, Ivo
PDF
Nad monumentálním dílem slovenské folkloristiky | 50
Toman, Jaroslav
PDF
Świat słowiański w oczach badaczy i publicystów XIX i XX wieku (w 50 rocznicę śmierci Ludwika Kuby) - konferencja w Opolu (Polska) 16-17 listopada 2006 g. | 51–52
Szafrańska, Agnieszka; Kalina, Petr
PDF
Jubileum profesorky Danuše Kšicové | 52–53
Štěpán, Ludvík; Dohnal, Josef
PDF
Odešel český rusista a spisovatel Jaroslav Sekera (27.8.1929-24.3.2007) | 54
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
[Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich: jej formy i przemiany] | 55–56
Siedlecka, Sylwia
PDF
Historická a teoretická poetika z Běloruska | 57–58
Pospíšil, Ivo
PDF
[Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa] | 58–59
Jensterle-Doležalová, Alenka
PDF
Filozof a slavistika | 60–61
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruské dilema Ivany Ryčlové | 61–62
Zahrádka, Miroslav
PDF
Kvalitní monografie a její otevřená místa | 62–64
Pospíšil, Ivo
PDF
Putování (nejen) ruskou prózou | 64–66
Dohnal, Josef
PDF
Zrod moderní ruské literatury a literární kritiky | 66–67
Pospíšil, Ivo
PDF
O kontinuitě česko-polského literárního a kulturního dialogu | 67–69
Richterek, Oldřich
PDF
[Hrodek, Dominik a kol. Slovanství ve středoevropském prostoru: iluze, deziluze a realita] | 69–70
Šaur, Josef
PDF