Z anglické renesance do německého baroka : cesta hry o sv. Dorotě z Anglie přes Český Krumlov do Švýcarska

Název: Z anglické renesance do německého baroka : cesta hry o sv. Dorotě z Anglie přes Český Krumlov do Švýcarska
Zdrojový dokument: Theatralia. 2019, roč. 22, č. 2, s. 107-122
Rozsah
107-122
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Anglická tragédie The Virgin Martyr (1620) je první profesionální divadelní adaptací středověké legendy o sv. Dorotě. Prostřednictvím anglických kočovných herců se její zkrácená verze dostala v průběhu 17. století na evropský kontinent, kde se v německých zemích stala stálicí repertoárů později utvořených německých hereckých souborů. Rukopisná hra Johanna Georga Gettnera Die Heylige Martyrin Dorothea (1691?), objevená ve švýcarském Solothurnu v roce 2011 Christianem Neuhuberem, nabízí jedinečnou možnost analýzy obou textů, která ilustruje adaptační proces přerodu anglické renesanční tragédie v německou tragédii barokní a nastiňuje inscenační podmínky kočovných herců v Evropě na sklonku 17. století.
The English tragedy The Virgin Martyr (1620) is the first professional theatre adaptation of the medieval legend of St. Dorothea. Thanks to the English travelling actors, its shortened version entered Europe in the 17th century, becoming a staple of the later formed German theatre groups in the German lands. The hand-written play by Johann Georg Gettner Die Heylige Martyrin Dorothea (1691?), discovered by Christian Neuhuber in the Swiss Solothurn, offers an unique opportunity to analyse both texts, illustrating the process of adaptation of an English renaissance tragedy to German Baroque tragedy and outlining the performance conditions of travelling actors in the late 17th century Europe.
Reference
[1] ALEXANDER, J. Robert, 1984. Das deutsche Barockdrama. Stuttgart: Metzler, 1984.

[2] BRAUNECK, Manfred. 1996. Die Welt als Bühne: Geschichte des europäischen Theaters. Stuttgart: Metzler, 1996.

[3] COHN, Albert. 1865. Shakespeare in Germany in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. London: Asher, 1865.

[4] DEKKER, Thomas a Philip MASSINGER. 1966 [1620]. The Virgin Martyr. In Fredson Bowers (ed.). The Dramatic Works of Thomas Dekker. Volume III. Cambridge: Cambridge University Press, 1966: 366–463.

[5] DEKKER, Thomas a Philip MASSINGER. 1661. The Virgin Martyr: A Tragedy. London: William Sheares, Internet Archive, 1661.

[6] DRÁBEK, Pavel. 2015. A Great German Pickelhäring and a Beheaded Virgin Saint Theatralia 18 (2015): 2: 499–502. | DOI 10.5817/TY2015-2-22

[7] FEIFALIK, Julius. 1986. Lidové hry z Moravy. Praha: Odeon, 1986.

[8] GASPER, Julia. 1995. The Sources of The Virgin Martyr. The Review of English Studies 42.165 (1995): 17–31. JSTOR. [citováno dne 19. 4. 2017]

[9] GETTNER, Johann Georg. 2014 [1691?]. Die Heylige Martyrin Dorothea. In Margita Havlíčková a Christian Neuhuber (eds.). Johann Georg Gettner und das Barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Brno: Masarykova univerzita, 2014: 96–129.

[10] HAEKEL, Ralf. 2004. Die englischen Komödianten in Deutschland. Eine Einführung in die Ursprünge des deutschen Berufsschauspiels. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2004.

[11] JAKUBCOVÁ, Alena a kol. 2007. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Praha: Divadelní ústav – Academia, 2007.

[12] JAKUBCOVÁ, Alena a Matthias J. PERNERSTORFER (eds.). 2013. Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013.

[13] JORDAN, Gilbert J. 1973. Lebende Bilder im deutschen Drama des 17. Jahrhunderts The South Central Bulletin 33 (1973): 4: 207–210. JSTOR. [citováno dne 23. 3. 2018]. | DOI 10.2307/3187086

[14] KALISTA, Zdeněk. 1941. České baroko. Praha: ELK, 1941.

[15] KATRITZKY, M. A. 1991. How did the Commedia dell'arte cross the Alps to Bavaria? Theatre Research International 16 (1991): 3: 201–215. | DOI 10.1017/S030788330001498X

[16] KATRITZKY, M. A. 2014. 'A Plague o' These Pickle Herring': From London Drinkers to European Stage Clown. In Martin Prochazka, Michael Dobson, Andreas Hofele a Hanna Scolnicov (eds.). Renaissance Shakespeare: Shakespeare Renaissances. Proceedings of the Ninth World Shakespeare Congress. 159–168. University of Daleware Press, 2014: 159–168.

[17] LIMON, Jerzy. 1985. Gentlemen of A Company: English Players in Central and Eastern Europe, 1590–1660. New York: Cambridge UP, 1985.

[18] MARLOWE, Christopher. 2003 [1604]. Doctor Faustus. In Frank Romany a Robert Lindsey (eds.) Christopher Marlowe: The Complete Works. London: Penguin Books, 2003: 341–396.

[19] NEUHUBER, Christian. 2014a. Ein Gottesgeschenk für die Bühne: Dramatisierungen der Dorothea-Legende im deutschen Sprachraum. In Margita Havlíčková a Christian Neuhuber (eds.). Johann Georg Gettner und das Barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Brno: Masarykova univerzita, 2014: 131–181.

[20] NEUHUBER, Christian. 2014b. Johann Georg Gettners Heylige Martyrin Dorothea: Kontext, Edition und Kommentar. In Margita Havlíčková a Christian Neuhuber (eds.). Johann Georg Gettner und das Barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Brno: Masarykova univerzita, 2014: 83–130.

[21] NEUHUBER, Christian. 2014c. "Unßer Gethrewer lieber Johann Geörg Gettner" Zum Leben des Prinzipals der Eggenbergischen Hofkomödianten. In Margita Havlíčková a Christian Neuhuber (eds.). Johann Georg Gettner und das Barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Brno: Masarykova univerzita, 2014: 9–30.

[22] PATERSON, Joseph Martin. 1910. The Dorothea Legend: Its Earliest Records, Middle English Versions, and Influence on Massinger's Virgin Martyr. Publikovaná disertace. Univerzita Heidelberg. Heidelberg: Rösler & Herbert, 1910.

[23] PEPYS, Samuel. 1923a. The Diary of Samuel Pepys. Svazek 1–3. London: G. Bell and Sons, 1923.

[24] PEPYS, Samuel. 1923b. The Diary of Samuel Pepys. Svazek 7–8. London: G. Bell and Sons, 1923.

[25] PFISTER, Manfred. 1988. The Theory and Analysis of Drama. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

[26] RUDIN, Bärbel. 1980. Fräulein Dorothea und der blaue Montag. In Elemente der Literatur: Beiträge zum Stoff-, Motiv- und Themenforschung. Svazek 1. Stuttgart: Kröner, 1980: 95–113.

[27] SØRENSEN, Bengt Algot. 2012. Geschichte der deutschen Literatur 1: Vom Mittelalter bis zur Romantik. Mnichov: Beck, 2012.

[28] SCHRICKX, Willem. 1986. Foreign Envoys and Travelling Players in the Age of Shakespeare and Jonson. Wetteren, Belgium: Universa, 1986.

[29] WOLF, Kirsten. 1997. The Icelandic Legend of Saint Dorothy. Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1997.