4

Title: Opera Slavica
Rok: 1995
Ročník: 5
Číslo: 4
Rok vydání
1995
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Грамоты 17-го века как база изучения синтаксиса разговорного языка накануне создания русского литературного языка нового типа | 1–16
Moser, Michael
PDF
Title Document
Стилистическое использование этикетных формул в рассказах М. Зощенко | 17–24
Michal'čuk, Tamara Grigor'jevna
PDF
Title Document
Чесько-українські "підступні друзі перекладача" як проблема лінгводидактики | 25–29
Palamarčuk, Ol'ha Leonìdìvna
PDF
Title Document
Коммуникативная направленность и просодическая организация деловой речи (методический аспект) | 30–33
Pljušč, Nadìja Prokopìvna
PDF
Title Document
K jednomu příkladu analytičnosti v ruštině a češtině | 34–38
Ruferová, Jana
PDF
Title Document
Названия липы в русском языке | 39–42
Janyšková, Ilona
PDF
Title Document
Сопоставительное изучение русского и чешского языков на занятиях по русскому языку | 43–47
Rykovská, Milena; Svobodová, Jana
PDF
Title Document
K problematice pozitivního a negativního transferu při vyučování ruskému jazyku | 48–50
Krystýnková, Jarmila
PDF
Title Document
Co ukazuje konfrontace některých ruských a českých termínů ve stručném vícejazyčném lékařském slovníku | 51–54
Pavlíková, Ludmila
PDF
Zprávy – recenze
Title Document
Aktuální problémy slavistiky a perspektivy jejího vývoje | 55–57
Brandner, Aleš
PDF
[Из истории русских слов: словарь-пособие] | 57–59
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Мова ділових паперів: навчальний посібник] | 59–60
Myronova, Halyna
PDF
[Dolgan, M. Sestrinski jeziki: doživljanje slovanskih jezikov] | 61
Máčay, Tibor
PDF
Teorija i praktika obučenija slavjanskim jazykam | 62–63
Pastyřík, Svatopluk
PDF