1

Title: Opera Slavica
Rok: 1998
Ročník: 8
Číslo: 1
Rok vydání
1998
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Les communautés interlittéraires balkano-méditerranéennes | 1–7
Dorovský, Ivan
PDF
Title Document
Těndrjakovova zamyšlení nad člověkem a dobou | 8–17
Achová, Jana; Vítová, Gabriela
PDF
Title Document
Sorabika [i.e. sorabistika] a sorabistická korespondence Otakara Vočadla | 18–24
Lebeda, Josef
PDF
Title Document
Předemigrační poezie Mariny Cvetajevové | 25–33
Jeřábková, Michaela
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Brněnská literárněvědná polonistika | 34–38
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Brněnská slavistika a slovakistika | 39–42
Pospíšil, Ivo
PDF
Loutka a loutky | 42–44
Všetička, František
PDF
Vladimír Kostřica jubilující | 44–46
Richterek, Oldřich
PDF
Za docentem Stanislavem Máslem | 46–48
Richterek, Oldřich
PDF
Slovakistika v Brně a česko-slovenské vztahy | 48–50
Filipová, Helena
PDF
Recenze
Title Document
[Dworzaczkowa, J. Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce] | 51–52
Rott, Dariusz
PDF
Časopis po čase, aneb, Jak psát literární dějiny | 53–54
Mikušťáková, Anna; Pokorný, Milan
PDF
[The early poetry of Jaroslav Seifert] | 54–55
Měšťan, Antonín
PDF
Prínos do pokladnice slavistiky | 55–57
Makara, Sergej
PDF
Nová ruština : učebnice jako znamení doby | 57–59
Pospíšil, Ivo
PDF
Nad méně známým Čechovem | 59–61
Richterek, Oldřich
PDF
[Baleka, J. Výtvarné umění: výkladový slovník] | 61–63
Měšťan, Antonín
PDF
[Rév, M. Csehov századfordulója] | 63–64
Plašilová, Eszter
PDF
Polské kompendium lužickosrbských překladů Písma | 64–68
Dziamová, Silvie
PDF
Naše glosa : literárněkritický časopis ze Slovenska | 68
Pospíšil, Ivo
PDF