3

Title: Opera Slavica
Rok: 2005
Ročník: 15
Číslo: 3
Rok vydání
2005
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Román kulturních vrstev a román detailu a fragmentu a jejich souvislosti : (Köningsberg Jurije Bujdy a Leonid Dobyčin) | 1–15
Pospíšil, Ivo
PDF
Натуралистичко-психолошке приче Петра Кочића | 16–25
Maksimović, Goran
PDF
Пьеса Н. Берберовой "Маленькая девочка" : на границе модернизма, авангарда и постмодерна | 26–35
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
Komparatívne štúdium rozprávky v medziliterárnom kontexte : (prezentácia publikácie Slovenské ľudové rozprávky I.-III. a odborný seminár o osobnosti a diele prof. Franka Wollmana) | 36–40
Zelenková, Anna
PDF
Sienkiewicz a Kaltenleutgeben | 40–41
Všetička, František
PDF
Recenze
Title Document
Spisy Daryny Teterynové: filozofie a historie | 42
Pospíšil, Ivo
PDF
Litteraria humanitas XII : moderna - avantgarda - postmoderna | 43–44
Žemberová, Viera
PDF
Dětská literatura : česko-slovenské prostupování a paralely | 44–45
Pospíšil, Ivo
PDF
Kniha o ruském pohledu na Prahu od XVIII. do XXI. století | 46–47
Zahrádka, Miroslav
PDF
Studie o makedonsko-ruských literárních vztazích | 47–48
Pospíšil, Ivo
PDF
[Slovensko-ruské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy a súvislosti] | 49–50
Žemberová, Viera
PDF
Mladý Čechov, aneb, O trvalosti hodnot | 50–52
Pospíšil, Ivo
PDF
Postmoderní hra se "střípky" ruské klasiky | 52–54
Richterek, Oldřich
PDF
Polská literární teorie : fascinace Kafkou | 54–56
Pospíšil, Ivo
PDF
[France Prešeren – kultura – Evropa] | 56–58
Jensterle-Doležalová, Alenka
PDF
Daleká cesta má... | 58–60
Pospíšil, Ivo
PDF
[Pražák, Albert. Politika a revoluce: paměti] | 61–62
Šaur, Josef
PDF
Hrst polských pohledů na literaturu, kulturu a společnost | 62–63
Pospíšil, Ivo
PDF
Český projekt: Dramatika ruského symbolismu | 64–66
Koryčánková, Simona
PDF