2

Title: Opera Slavica
Rok: 2001
Ročník: 11
Číslo: 2
Rok vydání
2001
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Wplyw zmian społeczno-politicznych na zawartość jednojęzycznych słowników objaśniających | 1–10
Pazio, Dorota
PDF
Title Document
"Всякий может легко войти в ее мир" : (речевой этикет в произведениях Виктории Токаревой) | 11–23
Michal'čuk, Tamara Grigor'jevna
PDF
Title Document
Лексемы с этнокультурными коннотациями и их перевод | 24–34
Sipko, Jozef
PDF
Title Document
Принципи аналізу та опису мінімальних реченнєвих структур: (на матеріалі чеських та українських простих речень) | 35–43
Nevmyvaka, Oksana Volodymyrìvna
PDF
Title Document
Засоби вираження семантичного поля руху в українській мови | 44–47
Dìdkìvs'ka, Ljudmyla Prokopìjivna
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Druhé mezinárodní setkání slavistů v Sankt Peterburgu | 48–50
Richterek, Oldřich; Gazda, Jiří
PDF
Odborný seminář u příležitosti 100. výročí narození S.I. Ožegova | 50–51
Brandner, Aleš
PDF
Příprava Mezinárodního kongresu slavistů v Lublani (2003) | 52
Pospíšil, Ivo
PDF
K životnímu jubileu prof. Stanislava Jelínka | 52–54
Purm, Radko
PDF
K sedmdesátinám Josefa Kouta | 55
Vávra, Jaroslav
PDF
Recenze
Title Document
[Čerdyň [i.e. Čerdyn'] i Ural v istoričeskom i kul'turnom nasledii Rossii] | 56–59
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Східні слов'яні: мова: історія: культура: за матеріалами пам'яток писемності XI-XVIII століть] | 59–61
Brandner, Aleš
PDF
[Malá, E.: Alternácia foném z aspektu diachrónie (na materiáli ruských slovies)] | 62–63
Brandner, Aleš
PDF
[Сипко, Й. Этнокультурный базис русско-словацких переводов] | 64–65
Vychodilová, Zdeňka
PDF
[Михальчук, Т.Г. Практикум по речевому этикету] | 65–66
Gazda, Jiří
PDF
Nová skripta k výuce ruštiny pro začátečníky jako volitelného předmětu na vysokých školách | 66–68
Vágnerová, Marta
PDF