Mužská společenství v ČR a jejich vliv na osobní pohodu

Název: Mužská společenství v ČR a jejich vliv na osobní pohodu
Variantní název:
  • The men's groups in Czech Republic and it's influence on the well-being of their members
Zdrojový dokument: Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 35-44
Rozsah
35-44
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem studie je představit zajímavý fenomén mužských skupinek, které u nás již 10 let existují a jsou založeny na křesťanských základech. Během výzkumu s 200 respondenty z řad mužských skupinek byl kvalitativně zkoumán vliv členství ve skupince na osobní pohodu jejích členů, která byla posuzována podle konceptu C. Ryffové. Výsledky poukázaly na důležitost sociálních vztahů v rámci mužských skupinek, vzájemné podpory v nalézání a rozvíjení své mužské role ve světě, a nezanedbatelný význam se ukázal v rámci vzájemné opory ve víře.
The goal of this study is to introduce the phenomenon of the men's groups which already exist for 10 years in the Czech Republic and are based on Christian grounds. By the research the traits of 200 members of the groups the influence of the membership on the well-being (by the concept of C. Ryff) was examined qualitatively. The results demonstrated the importance of social relationships and the support in cultivation of men's role in the world. The significance of the support of the faith among the men was also interesting.
Reference
[1] Biddulph, S. (2011). Kniha o mužství. Praha: Portal.

[2] Bly, R. (2011). Železný Jan. Kniha o mužích. Praha: Argo

[3] Dosedlova, J. (2008). Osobní pohoda (Subjective Well-being, SWB). In J. Dosedlova. a kol. (Eds.), Předpoklady zdraví a životní spokojenosti, (pp. 33–53). Brno: MSD

[4] Moore, R., & Gillette, D. (2001). Král, válečník, kouzelník, milovník aneb O mužské psychice. Praha: Lidove noviny

[5] Mužský rituál vstupu do zralé dospělosti (n.d.). Staženo z: http://www.familia.cz/docs/Pozvanka_Iniciace_2013.pdf

[6] Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081. | DOI 10.1037/0022-3514.57.6.1069

[7] Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life Current Directions in Psychological Science, 4, 99–104. | DOI 10.1111/1467-8721.ep10772395

[8] Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A Eudaimoning approach to psychological well-being Journal of Happiness Studies. 9, 13–39. | DOI 10.1007/s10902-006-9019-0

[9] Simonis, T. (2010). Inspirace dílem Richarda Rohra v pastoraci v naší zemi (Diplomová prace, Teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česka Republika).

[10] Thomas, G. (2008). Posvátné stezky. Devět duchovních temperamentů – jejich silné a slabé stránky. Praha: Návrat domů