Dosedlová, Jaroslava

Varianty jmen:

Dosedlová, Jaroslava (preferováno)
Blížkovská, Jaroslava
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32.

Článek
Dosedlová, Jaroslava; Koutníková, Klára. Azylové bydlení z hlediska příjemců a poskytovatelů sociálních služeb. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 16–27.

Kniha
Dosedlová, Jaroslava; Burešová, Iva; Havigerová, Jana Marie; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena; Pučelíková, Alena; Slezáčková, Alena; Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016

Článek
Dosedlová, Jaroslava; Klimusová, Helena; Maxová, Veronika. Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti. Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 65–72.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Health-related behaviour: determinants, models and consequences : summary. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, s. 216–217.

Článek
Slováčková, Zuzana; Klimusová, Helena; Dosedlová, Jaroslava. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, č. 2, s. 19–24.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Konstrukty optimismu a pesimismu v empirických studiích. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, s. 50–72.

Článek
Dosedlová, Jaroslava; Kučerová, Stanislava. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, roč. 54, č. P10, s. 31–39.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Literatura. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, s. 147–162.

Článek
Moravec, Pavel; Dosedlová, Jaroslava. Mužská společenství v ČR a jejich vliv na osobní pohodu. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 35–44.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Na cestě mezi optimismem a zdravím. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, s. 73–123.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena. Nadějné vyhlídky: optimismus a jeho vztah k naději. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, s. 13–34.

Článek
Blížkovská, Jaroslava. Objektivní a subjektivní faktory štěstí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, roč. 51, č. P7, s. 55–61.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Obsah. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, s. 5–7.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Obsah. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, s. 7–8.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Optimism and its role in the context of health : summary. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, s. 140–146.

Kniha
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018

Článek
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a pesimismus jako filozofické kategorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, roč. 53, č. P9, s. 31–38.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a pesimismus v kulturním kontextu. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, s. 124–133.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a pesimismus z historického hlediska. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, s. 11–19.

Článek
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a zdraví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. 123–130.

Článek
Blížkovská, Jaroslava. Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence : imaginární trialog J.P. Sartra, C.G. Junga a V.E. Frankla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 103–112.

Článek
Blížkovská, Jaroslava. "Sdělená bolest - poloviční bolest?" : sociální sdílení emocí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, roč. 49, č. P5, s. 49–54.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Shrnutí a závěr. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, s. 134–139.

Kapitola
Dosedlová, Jaroslava. Současné psychologické teorie optimismu. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, s. 20–49.

Článek
Blížkovská, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, roč. 48, č. P4, s. 99–111.