Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika?

Název: Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika?
Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, č. 2, s. 25-30
Rozsah
25-30
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek seznamuje s projektem, který je zaměřen na analýzu vzdělávacích programů v předmětu matematika v povinném elementárním vzdělávání České republiky. Cílem výzkumu je vytvořit a ověřit účinnost speciálního vzdělávacího programu pro nadané žáky v předmětu matematika a srovnat s běžným vzdělávacím programem v předmětu matematika. Hlavní přínos výzkumu spočívá ve vytvoření návrhu dílčího vzdělávacího programu, který bude určený pro nadané žáky v primární škole v předmětu matematika.
The project is aimed at analyzing educational programs in the subject of mathematics in elementary education in the Czech Republic. The aim of the research is to develop and verify the effectiveness of the special education program for gifted students in the subject of mathematics. The main contribution of the research is to create a partial draft curriculum designed for gifted pupils in primary school in the subject of mathematics.
Reference
[1] Fořtík, V. & Fořtíková, J. (2007). Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál.

[2] Gallagher, J. J. & Kirk, S. A. (1989). Educating exceptional children. Boston: Houghton Mifflin Company.

[3] Havigerová, J. M. (2011). Pět pohledů na nadání. České Budějovice: Grada Publishing, a.s.

[4] Hříbková, L. (2005). Nadání a nadání: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Univerzita Karlova.

[5] Hubatka, M. (2011). Je možné na základní škole přeskočit ročník z důvodu vysokého nadání. [cit. 18. 10. 2013]. Dostupné na: http://www.nadanedite.cz/view.php?nazevclanku=je-mozne-na-zs-preskocit-rocnik-z-duvodu-vysokeho-nadani&cisloclanku=2009100002

[6] Jurášková, J. (2003). Základy pedagogiky nadaných. Pezinok: Formát.

[7] Kaprálek, K. & Bělecký, Z. (2004). Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Praha: Portál.

[8] Mesárošová, M. (1998). Nadané deti, poznávanie a rozvíjanie ich osobnosti. Prešov: Mascon.

[9] Mönks, F. J. & Ypenburg, I. H. (2002). Naše dítě je velmi nadané: rukověť pro rodiče a učitele. Praha: Grada Publishing

[10] Porterová, L. (1999). Gifted Young Children. A guide for teachers and parents. Buckingham: Open University Press.

[11] Portešová, Š. (2011). Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole. Brno: Masarykova univerzita, [cit. 18. 10. 2013]. Dostupné na: http://www.nadanedeti.cz/index.php?stranka_id=49

[12] Urban, K. K., Jellen H. G. (2003). Urbanův figurální test tvořivého myšlení (TSD-Z). Brno: Psychodiagnostika s.r.o.

[13] Vágnerová, M. (1997). Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Univerzita Karlova.