H34

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 1999
Ročník: 48
Číslo: H34
Název čísla
Jiřímu Vysloužilovi k pětasedmdesátinám
Jiří Vysloužil zu seinem 75. Geburtstag
Rok vydání
2000
ISSN
1212-0391
ISBN
80-210-2346-5
Ústav FF MU