H11-12

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 1976-1977
Ročník: 25-26
Číslo: H11-12
Rok vydání
1978
Poznámka
  • Muzikologická konference Vladimír Helfert - vědec a člověk, Brno 15. 5. 1975
  • Musikwissenschaftliche Konferenz Vladimír Helfert - Wissenschaftler und Mensch, Brno 15. 5. 1975
Ústav FF MU
Stati
Title Document
Zahájení konference | [11]–12
Vysloužil, Jiří
PDF
Eröffnung der Konferenz | [13]–14
Vysloužil, Jiří
PDF
Der tschechische Musikwissenschaftler Vladimír Helfert : (geboren am 24. März 1886 in Plänice, Bez. Klatovy, gestorben am 18. Mai 1945 in Prag) | [15]–24
Vysloužil, Jiří
PDF
Methodologische Fragen in Vladimír Helferts Werk | [25]–30
Poledňák, Ivan
PDF
Hymnologická bádání Vladimíra Helferta | [31]–34
Settari, Olga
PDF
Vladimír Helfert a mannheimská škola | [35]–39
Pečman, Rudolf
PDF
Metodologický význam Helfertovy studie o motivu Smetanova Vyšehradu | [41]–45
Jiránek, Jaroslav
PDF
Helfertovy neznámé příspěvky v Naší vědě a jeho poslední neznámá přednáška | [47]–52
Štědroň, Bohumír
PDF
Úkoly české hudební historiografie | [53]–61
Helfert, Vladimír
PDF
Na okraj vztahu V. Helferta a Z. Nejedlého | [63]–66
Hanzal, Josef
PDF
Význam pozůstalosti Vladimíra Helferta | [67]–70
Přibáňová, Svatava
PDF
Muzikologické práce, pracovní plány, hudební zážitky a kritické postřehy Vladimíra Helferta z let 1942-44 ve světle jeho dopisů Mirko Očadlíkovi a dalším adresátům | [71]–75
Smolka, Jaroslav
PDF
Vladimír Helfert - tvůrce profilu Orchestrálního sdružení v Brně | [77]–81
Vraštilová, Tamara
PDF
Diskuse na konferenci "Vladimír Helfert : vědec a člověk"
Title Document
Diskuse na konferenci "Vladimír Helfert - vědec a člověk" : protokol diskuse | [83]–86
PDF
Malá vzpomínka na Vladimíra Helferta a Leoše Janáčka | [87]–89
Nováček, Otakar
PDF
Ještě k problému Vladimír Helfert a mannheimská škola | [91]–92
Přibylová, Lenka
PDF