H31

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 1996
Ročník: 45
Číslo: H31
Rok vydání
1997
ISSN
0231-522X
ISBN
80-210-1621-3
Ústav FF MU