K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách

Název: K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách
Variantní název:
  • Zum Beginn der Erscheinens von Mantelmauerburgen in Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 259-265
Rozsah
259-265
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bolina, P., v tisku: Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo, a jeho přínos pro chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě. Archaeologica historica 5.

[2] Danihelovský, E., 1944: Hrad Lanšperk: Časopis turistů LVI, 151-152.

[3] Gerquin, B., 1974: Zamki vo Polsce. Warszawa.

[4] Menclová, D., 1966: Děvičky. Brno.

[5] Menclová, D., 1971: Beitrag zur Typologie der Mährischen Burgen. Sborník prací fil. fak. brněnské university, Rada uměnovědná, 14-15, 97-128.

[6] Menclová, D., 1972: České hrady, Praha, I.

[7] Profous, A., 1947: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, I. Praha.

[8] Profous, A., 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, III. Praha.

[9] Sedláček, A., 1931: Hrady, zámky a tvrze království českého II., 2. vydání. Praha.

[10] Sedláček, A., 1932: Hrady, zámky a tvrze království českého V. 2. vydání, Praha.