Durdík, Tomáš

Varianty jmen:

Durdík, Tomáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 46.

Článek
Durdík, Tomáš. Archeologické doklady hrázděných konstrukcí na českých hradech. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 141–152.

Článek
Durdík, Tomáš; Smetánka, Zdeněk. Archeologický výzkum husitských Čech. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 7–12.

Článek
Durdík, Tomáš; Klápště, Jan; Sommer, Petr. Archeologie a architektura. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 11–24.

Článek
Durdík, Tomáš. Brány hradu Pořešín. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 695–709.

Článek
Durdík, Tomáš. Bronzová hlavice palcátu z Plzně. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 419–424.

Článek
Durdík, Tomáš. Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 471–478.

Článek
Durdík, Tomáš. Hrad Karlík. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 221–231.

Článek
Durdík, Tomáš; Frolík, Jan. Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 367–378.

Článek
Durdík, Tomáš. Hrádek u Podmok (Kozohlod). Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 147–153.

Článek
Durdík, Tomáš; Bolina, Pavel. Hrady pražského biskupství (arcibiskupství). Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 291–306.

Článek
Durdík, Tomáš. K chronologii keramiky 14.– počátku 15. století ve východní části středních Čech. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 361–368.

Článek
Durdík, Tomáš. K chronologii obytných věží českého středověkého hradu. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 221–228.

Článek
Durdík, Tomáš. K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 283–295.

Článek
Durdík, Tomáš; Krušinová, Lenka. K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 127–142.

Článek
Durdík, Tomáš. K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 259–265.

Článek
Durdík, Tomáš. K problematice možného ovlivnění středoevropské hradní architektury křížovými výpravami do Svaté země. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 7–25.

Článek
Durdík, Tomáš. K problematice pohraničních tzv. horských hrádků. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 343–356.

Článek
Durdík, Tomáš. K původu kastelů středoevropského typu. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 233–255.

Článek
Durdík, Tomáš. K výskytu bíle malované keramiky v Čechách. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 211–214.

Článek
Durdík, Tomáš; Frolík, Jan. Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 107–115.

Článek
Durdík, Tomáš; Kašpar, Vojtěch. Ke stavební podobě a vývoji hradu v Říčanech. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 79–89.

Článek
Durdík, Tomáš. Keramická polychromovaná plastika z hradu Žebráku. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 293–298.

Článek
Durdík, Tomáš. Královské hrady a královská města v Čechách 13. století. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 331–337.

Článek
Durdík, Tomáš. Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 217–228.

Článek
Durdík, Tomáš. Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 41–52.