Archeologický výzkum v areálu tvrze ve Volyni, okr. Strakonice

Název: Archeologický výzkum v areálu tvrze ve Volyni, okr. Strakonice
Variantní název:
  • Die archäologische Untersuchung auf dem Areal der Feste in Volyně, Bez. Strakonice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 301-304
Rozsah
301-304
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Beneš, Antonín–Břicháček, Pavel., 1975: Nálezová zpráva o výzkumu ve Volyni, Archiv AÚ ČSAV, Praha.

[2] Kretší, J., 1924–25: Historické objevy ve volyňské tvrzi, PA XXXIV, 486.

[3] Sedláček, A., 1897: Hrady, zámky a tvrze království Českého XI, 272.

[4] Šimák, J. V., 1938: České dějiny I 5, Středověká kolonizace v zemích českých.

[5] Teplý, F., 1903: Dějiny města Volyně.

[6] Želízko, J. V., 1909: Příspěvky k předhistorii jižních Čech, PA XXIII, 431.

[7] Želízko, J. V., 1910–12: Příspěvky k předhistorii jižních Čech, PA XXIV, 11 n.