Ochrana archeologických památek v Praze

Název: Ochrana archeologických památek v Praze
Variantní název:
  • Der Schutz archäologischer Denkmäler in Prag
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 143-146
Rozsah
143-146
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Vladimír Píša, Archeologické památky v Praze. In: Archeologické rozhledy XXVII, Praha 1975, s. 277-280.

[2] Vladimír Píša, O vývoji Prahy v raném feudalismu. In: Staletá Praha I., Praha 1965, s. 19-65.

[3] Vladimír Píša, Stavebně archeologický výzkum Prahy a jeho výsledky. In: Staletá Praha II., Praha 1966, s. 56-65.

[4] Zpráva pro zasedání Kulturní komise NVP o ochraně archeologických památek v Praze. Zpracoval Vladimír Píša. Praha 1972.

[5] Koncepce práce a poslání odboru stavební archeologie Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Vypracoval Vladimír Píša. Praha 1972.