Píša, Vladimír

Varianty jmen:

Píša, Vladimír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Článek
Píša, Vladimír. K otázce opevnění pražského pravobřežního sídliště. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 483–492.

Článek
Píša, Vladimír. Kvádříkový dům čp. 548 na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 121–132.

Článek
Píša, Vladimír. Můstek na Můstku. Další poznatky o vývoji spojení Starého a Nového Města pražského. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 123–130.

Článek
Píša, Vladimír. Nové poznatky o opevnění Starého Města pražského. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 217–229.

Článek
Píša, Vladimír. Ochrana archeologických památek v Praze. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 143–146.

Článek
Píša, Vladimír. Raně středověké vesnické kostely okolí Prahy a starší sídliště. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 249–256.