Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska

Název: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska
Variantní název:
  • Korpus der münzdatierten Keramik in Mähren und Schlesien
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 389-450
Rozsah
389-450
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Burian, V., 1958: Keramika z nálezů mincí, Archeologické rozhledy X, 1958, 260-262, 390.

[2] Burian, V., 1960: Nález pražských grošů z Olomouce. Numismatický sborník 1960, VI, 391.

[3] Burian, V., 1968: Nálezy středověké keramiky datované mincemi z Dalova (okr. Olomouc), Přehledy výzkumů 1968, Brno 1970, 60-61, tab. 58

[4] Burian, V., 1971: Dva nálezy pražských grošů v Dalově u Šternberka (okr. Olomouc), Numismatické listy XXVI, 1971, 33-34.

[5] Dobiáš, V., 1950: Nález v Dalečíně u Nového Města na Moravě, Numismatický časopis československý XIX, 1950, 188-190.

[6] Dvorský, J., 1956: Nález mincí v Horních Borech na Velkomeziříčsku, Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl společenských věd I, 1956, 93-101.

[7] Dworschak, F., 1934: Studien zum österreichischen Münzwesen des Mittelalters IV, Numismatische Zeitschrift 27, 1934, 57.

[8] Gardawski, A., Kruppe, J., 1955: Poźnośredniowieczne naczynia kuchynne i stolowe. Szkice Staromiejskie, Varšava 1955.

[9] Goš, V., Horký, J., Zdráhal, H., 1969–1970: Nálezy pražských grošů v Mohelnici a Postřelmově, okr. Šumperk, Numismatický sborník XI, 1969–70, 184-186.

[10] Grimm, P., 1933: Zur Entwicklung der mittelalterlichen Keramik in den Harzlandschaften, Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 66, 1933.

[11] Hrubý, V., 1960: Raněstředověké poklady šperků na Moravě, Časopis Moravského musea XLII, 1957, Vědy společenské, 43-54.

[12] Knorr, H. A., 1937: Die slawische Keramik zwischen Elbe und Oder, Leipzig 1937.

[13] Kraskovská, L., 1948-50: K otázce datovania stredovekej keramiky, Historica Slovaca 6-7, Bratislava 1948-50, 135-153.

[14] Kraskovská, L., 1964: Datovanie ranohistorických pamiatok mincami, Sborník Slovenského Národného muzea LVIII, 1964, 117-130.

[15] Lobbedeye, U., 1968: Untersuchungen mittelalterlichen Keramik vornehmlich aus Südwestdeutschland, Berlin.

[16] Ludíkovský, K., 1977: Depot pražských grošů v Horní Moštěnici, okr. Přerov, Přehledy výzkumů, 1975, Brno 1977, 92.

[17] Meduna, L., 1956: Nález pražských grošů v Horních Borech a otázka loštických pohárů, Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl společenských věd I, 1956, 85-89.

[18] Mikolajczyk, A., 1977: Naczynia datowane skarbami monet XIV.–XVIII. wieku na zemiach polskich. Wroclaw–Warszawa–Kraków–Gdaňsk.

[19] Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II, Praha 1956.

[20] Nekuda, V., Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno.

[21] Němeček, V., 1957: Čtvrtý nález mincí v Horních Borech na Velkomeziříčsku, Numismatický sborník IV, 1957, 396-401.

[22] Nohejlová-Prátová, E., 1960: Nález pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV. v Hodoníně, Numismatický sborník VI, 1960, 378-389.

[23] Papoušek, F., 1951: Nálezy pražských grošů v Městě Albrechticích u Krnova, Časopis Slezského muzea v Opavě, 1951, 1-2, série B, 59.

[24] Parádi, N., 1963: Magyarországi penzleletes középkori czerépedények (X.—XVII. század), Archaeologiai Értesitö, 90, 1963, 205-251.

[25] Pavelčík, J., 1960: Poklad mincí v Uherském Brodě, Přehledy výzkumů 1959, Brno 1960, 175.

[26] Pavelčík, J., 1971: Poklad mincí z Újezdce u Luhačovic (okr. Uherské Hradiště), Přehledy výzkumů 1969, Brno 1971, 37.

[27] Pavlů, I., 1971: Pražská keramika 12. a 13. století, Praha.

[28] Radoměrský, P., 1963: Keramika datovaná mincemi, Středověká keramika v Československu, Praha 1963, 32-38.

[29] Radoměrský, P., Richter, M., 1974: Korpus české keramiky datované mincemi, Sborník Národního musea v Praze, řada A, Historie, sv. XXVIII, č. 2-4, 57-171.

[30] Rajewski, Z., 1959: Zur Frage der Chronologie der frühmittelalterlichen Keramik in Polen, Prähistorische Zeitschrift 37, 1959, 195-198. | DOI 10.1515/prhz.1959.37.4.195

[31] Reichertová, K., 1959: Středověká keramika datovaná mincemi, Památky archeologické 50, 1959, 246 n.

[32] Richter, M., 1959: Keramika 12. až počátku 14. století v Čechách datovaná poklady mincí, Časopis Národního musea v Praze, 128, 1959, 4-22.

[33] Sejbal, J., 1954: Příspěvek k moravskému mincovnictví 15. století, Časopis Moravského musea, vědy společenské, 39, 1954, 79-84.

[34] Sejbal, J., 1955: Brněnská mincovna a moravské nálezy mincí 14. a 15. století. Katalog výstavy. Brno.

[35] Sejbal, J., 1957: Moravské denárové mince markraběte Jošta, Numismatický sborník IV, 1957, 97-180.

[36] Sejbal, J., 1965: Moravská mince doby husitské, Brno.

[37] Smyčka, J., 1912: Nález stříbrných haléřů ve Dzbeli u Konice, o. Litovel, Časopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci, 1912, 113-114.

[38] Steininger, H., 1964: Die münzdatierte Keramik des Mittelalters und der früher Neuzeit in Österreich, Wien.

[39] Steininger, H., 1969: Die hoch- und spätmittelalterliche Keramik in Österreich, die Keramik des 12 Jahrhunderts, Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt Nr. 79, 1969, 8-19, Zürich.

[40] Turek, R., 1948a: České hradištní nálezy datované mincemi, Slavia Antiqua I, 1948, 485-535.

[41] Turek, R., 1948b: České denáry jako datovací pomůcka archeologická, Numismatické listy III, 1948, 20-26.

[42] Váňa, Z., 1956: Lahvovité tvary v západoslovanské keramice, Památky archeologické 47, 1956, 105-150.

[43] Váňa, Z., 1958: Mísy v západoslovanské keramice, Památky archeologické 49, 1958, 185n.