Nekuda, Rostislav

Varianty jmen:

Nekuda, Rostislav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Nekuda, Rostislav. 12. seminář industriální archeologie. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 390.

Článek
Hašek, Vladimír; Krajíc, Rudolf; Nekuda, Rostislav. Geophysical prospection for archaeological excavation of deserted medieval settlements of 13.-15. centuries in the Czech Republic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, roč. 49, č. M5, s. 201–228.

Článek
Nekuda, Rostislav. Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 389–450.

Článek
Nekuda, Rostislav. Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 349–365.

Článek
Nekuda, Rostislav. Podzemní chodby ve Mštěnicích. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 369–379.

Článek
Nekuda, Rostislav. Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 45–53.

Článek
Nekuda, Rostislav. Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých osad v Evropě. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 121–137.

Článek
Nekuda, Rostislav. Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 151–157.

Článek