Geodetické zaměření stávajícího stavu a projekt obnovy zříceniny hradu Hamrštejna

Název: Geodetické zaměření stávajícího stavu a projekt obnovy zříceniny hradu Hamrštejna
Variantní název:
  • A geodetic survey of the current state of the Hamrštejn castle ruin and its restoration
  • Geodätische Messungen des gegenwärtigen Zustandes der Burgruine Hammerstein (Hamrštejn)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 243-[252]
Rozsah
243-[252]
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Geodetické zaměření stávajícího stavu zříceniny hradu Hamrštejna a projekt "Stabilizace a konzervace hradu Hamrštejna" byly provedeny v letech 2008–2010 projekčním ateliérem Ing. Miloše Kudrnovského. Hradní areál byl dokumentován metodou průsekové fotogrammetrie v kombinaci s měřením totální stanicí. Projekt obnovy hradu byl vypracován tak, aby veškeré stavební doplňky nutné ke stabilizaci konstrukcí respektovaly charakter pozvolného rozpadu a neměnnost celkové siluety památky.
A geodetic survey of the current state of the Hamrštejn Castle ruin and the Stabilisation and Conservation of Hamrštejn Castle" project were carried out in 2008–2010 by a geodetic studio headed by Ing. Miloš Kudrnovský. The castle complex was surveyed by photogrammetry combined with total station measurements. The restoration was approached in such a way that all building components essential for the stabilisation of constructions were made with respect to its progressive deterioration and the unchanging skyline of the castle.
Reference
[1] BÁRTA, J., 2010: Hamrštejn hrad, doporučené technologie obnovy, nepubl. rkp. ulož. v příslušné projektové dokumentaci NPÚ, ú. o. p. v Liberci.

[2] HAMRŠTEJN, 2010: Hamrštejn. Minulost, přítomnost a budoucnost zříceniny hradu (Tišerová, R., ed.). Liberec.

[3] MICHOINOVÁ, D., 2010: Hrad Hamrštejn jižní věž a obvodová hradba, průzkum malt, 104-10, technologická laboratoř NPÚ, ú. o. p., nepubl. rkp. ulož. v příslušné projektové dokumentaci NPÚ, ú. o. p. v Liberci.

[4] PAVELKA, K., 2009: Fotogrammetrie 1. Praha.

[5] PEŘINA, I., 2009: Stavebně historický průzkum. Hrad Hamrštejn I. etapa severní věž – dílčí zpráva, nepubl. rkp. ulož. u jeho autora.

[6] PEŘINA, I., 2010: Stavebně historický průzkum. Hrad Hamrštejn II. etapa jižní věž a obvodová hradba – dílčí zpráva, nepubl. rkp. ulož. u jeho autora.

[7] REMONDINO, F., 2003: From point cloud to surface: the modeling and visualization problem. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XXXIV-5/W10.

[8] REMONDINO, F.–EL-HAKIM, S., 2006: Image based 3D modelling: a  review. The Photogrammetric Record 21.

[9] SCHWÁB, M., 2010: Průzkum stávajícího stavu nosného systému stavby. Statické zajištění zříceniny hradu Hamrštejn, nepubl. rkp. ulož. v příslušné projektové dokumentaci NPÚ, ú. o. p. v Liberci.

[10] TIŠEROVÁ, R., 2010: Zaměření zříceniny hradu Hamrštejn. Metoda a cíle, ZPP 70, 144–145.

[11] ÚLOVEC, J., 2003: Hrad Hamrštejn I. Přehled dějin hradu a jeho držitelů, Fontes Nissae IV, 7–36.