1

Title: Archaeologia historica
Rok: 2011
Ročník: 36
Číslo: 1
Rok vydání
2011
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Člověk před hradbou a za hradbou, Brtnice 20.–24. září 2010.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Anton Pasienka (slovenština).
Středověké fortifikace – Mittelalterliche Befestigungsanlagen
Title Document
K problematice možného ovlivnění středoevropské hradní architektury křížovými výpravami do Svaté země | 7–25
Durdík, Tomáš
PDF
Zřícenina jako součást pozemku | 27–35
Varhaník, Jiří
PDF
Hrad Rokštejn (k. ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava) : výsledky archeologického výzkumu 1981–2010 a jeho další perspektivy | 37–49
Měřínský, Zdeněk
PDF
Hrad Rokštejn : oprava a konzervace v letech 2002 až 2010 | 51–60
Vinař, Jan
PDF
Obléhací postavení u hradu Rokštejna | 61–85
Mazáčková, Jana
PDF
Úloha hradů Lukov a Brumov v systému komunikací východní Moravy | 87–108
Bolina, Pavel; Cendelín, Dušan
PDF
Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance | 109–123
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou | 125–137
Dejmal, Miroslav; Merta, David
PDF
K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně – Králově Poli | 139–151
Holub, Petr
PDF
Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči | 153–163
Kolařík, Václav; Merta, David; Peška, Marek
PDF
Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník | 165–176
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor
PDF
Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu - výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010 | 177–191
Frolíková, Drahomíra
PDF
K středověkému opevnění Vyšehradu | 193–221
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Kozí hrádek (okr. Tábor) : předhradí, nebo hospodářské zázemí? | 223–242
Hložek, Josef; Křivánek, Roman; Menšík, Petr
PDF
Geodetické zaměření stávajícího stavu a projekt obnovy zříceniny hradu Hamrštejna | 243–[252]
Kudrnovský, Miloš; Švejnoha, Josef; Tišerová, Renata; Veselá, Renata
PDF
Hrad Devín – najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade | 253–264
Harmadyová, Katarína; Divileková, Denisa
PDF
Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu) | 265–278
Beljak, Ján; Maliniak, Pavol; Pažinová, Noémi
PDF
Možnosti archeologického poznání novodobých polních fortifikací na příkladu lokality z 30. let 20. století | 279–288
Rak, Michal
PDF
Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti | 289–302
Miňo, Martin
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 303
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 304–[307]
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [311]
PDF