Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření

Název: Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření
Variantní název:
  • The deserted medieval village of Habřinka, near Hořiněves (Hradec Králové district) : analysis and interpretation of surface collecting and geophysical measurements
  • Die mittelalterliche Dorfwüstung Habřinka bei Hořiněves (Bezirk Hradec Králové) : Analyse und Interpretation der Oberflächensammlungen und geophysikalischen Messungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 123-139
Rozsah
123-139
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se věnuje zaniklé středověké vesnici Habřinka, jež se nacházela nedaleko Hořiněvsi u Hradce Králové ve východních Čechách. Lokalita je v písemných pramenech zmiňována od průběhu 15. století až do závěru první poloviny 17. století. Prostor zaniklé vsi byl zkoumán pomocí povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Keramické nálezy umožňují posunout dobu vzniku vesnice na přelom 13. a 14. století. Na základě prostorové distribuce keramiky a magnetometrického měření jsme schopni vymezit areál zaniklé vsi a vyjádřit se k její vnitřní struktuře.
This contribution is devoted to the deserted village of Habřinka, once located not far from Hořiněves near Hradec Králové, eastern Bohemia. In written sources the site is mentioned from the 15th century until the end of the first half of the 17th century. The area of the former village was surveyed by means of surface collecting and geophysical measurements. The finds of pottery enabled to shift the period when the village was established to the late 13th century – early 14th century. Thanks to the spatial distribution of finds and magnetometric measurements it is possible to demarcate the area of the deserted village and to determine its internal structure.