Milo, Peter

Varianty jmen:

Milo, Peter (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Hrubý, Petr; Malý, Karel; Milo, Peter. Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 391–413.

Článek
Crkal, Jiří; Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Milo, Peter. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 887–923.

Článek
Milo, Peter; Zeman, Jan; Kuča, Martin. Geofyzikální průzkum lengyelského rondelu v Milovicích, okr. Břeclav. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 55–67.

Článek
Havelka, Jan; Milo, Peter. Geofyzikální průzkum opevněných přemyslovských center na Moravě. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 7–37.

Kapitola
Milo, Peter. Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času?. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, s. 38–53.

Článek
Dresler, Petr; Milo, Peter; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal; Dejmal, Miroslav. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 269–287.

Článek
Bíško, Richard; Červená, Kateřina; Milo, Peter; Petřík, Jan. Nový halštatský areál Suchohrdly "U Hájkova mlýna" v mikroregionálním kontextu. Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 1, s. 47–70.

Článek
Bíško, Richard; Milo, Peter; Petřík, Jan. Průzkum hradiska Suchohrdly "Deblínek" v povodí říčky Únanovky. Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. 39–49.

Článek
Milo, Peter; Kuča, Martin; Zeman, Jan. Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. 65–76.

Článek
Milo, Peter; Havelka, Jan. Rokytná: non-invasive research into the settlement structure of an early medieval centre. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 7–25.

Článek
Petřík, Jan; Hlavica, Michal; Petr, Libor; Chmela, Tomáš; Schenk, Zdeněk; Lukšíková, Hana; Milo, Peter; Vrla, Radim; Odehnal, Petr; Petrůj, Zdeněk; Petrůj, Martin; Kočár, Petr. Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 789–817.

Článek
Milo, Peter. Sídliská a sídliskové objekty na lokalite Těšetice-Kyjovice "Sutny" z pohľadu geomagnetickeho prieskumu. Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. 71–91.

Článek
Drnovský, Pavel; Milo, Peter; Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 123–139.