Několik poznámek ke vztahu českých hradů ke komunikacím a k jejich komunikačnímu schématu

Název: Několik poznámek ke vztahu českých hradů ke komunikacím a k jejich komunikačnímu schématu
Variantní název:
  • Einige Bemerkungen zur Beziehung zwischen böhmischen Burgen und Kommunikationen und zu ihrem Kommunikationsschema
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 203-213
Rozsah
203-213
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BUTZ, R., 1995: Landwehren im Befestigungswesen Sachsens. Burgenforschung aus Sachsen 7, 33-55.

[2] DURDÍK, T., 1980: Povrchový průzkum a zjišťovací výzkum hradu Čejchanova. SVPP 20, 251-272.

[3] DURDÍK, T., 1981: Problematika výzkumu hradů v Čechách - Zur Problematik der Burgenforschung in Böhmen. AH 6, 7-17.

[4] DURDÍK, T., 1983: Povrchový průzkum zaniklého hradu neznámého jména u Albrechtic na Mostecku - Die Nachforschungen auf dem Terrain einer verfallenen Burg unbekannten Namens bei Albrechtice im Gebiet von Most. Ústecký sborník historický, 31—44.

[5] DURDÍK, T., 1984: České hrady. Praha.

[6] DURDÍK, T., 1991: Česká hradní architektura doby husitské. MVP 29 - ČSPS 99, 151-164.

[7] DURDÍK, T., 1992: The system of royal castles in Bohemia. IBI Bulletin 47, 105-106.

[8] DURDÍK, T., 1994: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Academia. Praha.

[9] DURDÍK, T., 1995a: August Sedláček a studium českých feudálních sídel - August Sedláček und das Studium der böhmischen feudalen Residenzen. In: August Sedláček a pomocné vědy historické. Mladá Vožice, 89-95.

[10] DURDÍK, T. 1995b: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[11] DURDÍK, T.-KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1995: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. Písek.

[12] DURDÍK, T., 1996a: System der königlichen Burgen in Böhmen. Château Gaillard XVII, 69-78.

[13] DURDÍK, T., 1996b: Abriss der Entwicklung der böhmischen Artillerieburgfortifikationen des 15. und des Anfangs des 16. Jahrhunderts - Outline of the Development of the Bohemian Artillery Castle Fortifications of the 15th and Early 16th Centuries. CMB II, 35-46.

[14] DURDÍK, T., 1997: Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu - Die Burg Křivoklát der Luxemburgerzeit im Lichte der archäologischen Forschung. AH 22, 217-228.

[15] DURDÍK, T., 1998: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě. Praha.

[16] DURDÍK, T., v tisku a: Hrady na Šumavě. In: Šumava. Prachatice.

[17] DURDÍK, T., v tisku b: Water Communications and the system of royal castles of medieval Bohemia - Les voies aquatiques et le systéme des chateaux royaux en Boheme médiévale. IBI Bulletin 52.

[18] DURDÍK, T., v tisku c: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[19] DURDÍK, T., v tisku d: Předsunuté bašty hradů ve střední části západních Čech. In: Gotika v západních Čechách. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Jaromíra Homolky. Praha.

[20] DURDÍK, T.-BOLINA, P., v tisku: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.

[21] GABRIEL, F., 1997: Hrad Lipý. Vlastivědná knihovnička SPS 5. Praha.

[22] KAMENICKÁ, E., v tisku: Hrad Loket. Výsledky archeologických výzkumů 1992-1994. CB 6.

[23] KUBŮ, F.-ZAVŘEL, P., 1994: Terénní průzkum české části Zlaté stezky. Zlatá stezka 1, 54-76.

[24] MENCLOVÁ, D. 1976: České hrady 1, 2. 2. vydání. Praha.

[25] NEUGEBAUER, A., 1995: Straßenschutz durch Burgen im Gebiet zwischen Sachsen und Böhmen. Teil I, Zittauer Gebirge. Burgenforschung aus Sachsen 5/6, 184-198.

[26] SEDLÁČEK, A., 1882-1927: Hrady, zámky a tvrze Království českého 1-15. Praha.

[27] SLAVÍK, J., 1966: Pernštejnské opevnění hradu Potštejna. Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 141-146.

[28] SMETANA, J.-GABRIEL, F., 1982: K otázkám datování, typu a funkce hradu Kalicha u Litoměřic. FHB 4, 49-82.