Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích

Název: Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích
Variantní název:
  • Archaeological research in the grounds of the Church of Sts. Peter and Paul, Litice
  • Die Grabung an der St. Peter-und-Paul-Kirche in Litice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 35-49
Rozsah
35-49
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie předkládá hlavní zjištění archeologického výzkumu, který v letech 2015–2016 proběhl u kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích. Vzhledem k tomu, že šlo o výzkum záchranný, vyvolaný záměrem odvodnit a odvětrat základové zdivo, snaží se příspěvek o vyhodnocení pozitiv a negativ takto prostorově omezené archeologické akce.
This study presents the main results of archaeological research conducted in 2015–2016 in the grounds of the Church of Sts. Peter and Paul in Plzeň-Litice. Due to the fact that it was rescue research triggered by a plan to drain and air the foundation masonry of the church, the article assesses both positives and negatives of such spatially restricted archaeological research.
Reference
[1] ANDERLE, J., 2006: Románský kostel v Liticích, Plzeňský rozhled 10, 42.

[2] BĚLOHLÁVEK, M., 1997: Plzeňská předměstí. Plzeň.

[3] BINFORD, L. R., 1963: An analysis of cremations from three Michigan sites, Wisconsin Archaeologist 44 (2), 98–110.

[4] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Monumenta archaeologica 18. Praha.

[5] BRESTOVANSKÝ, P.–STARÁ, M., 1998: Archeologické objevy z městského hřbitova u kostela sv. Antonína Velikého v Liberci, Archeologie Libereckého kraje 1, 46–56.

[6] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II., 1198–1230 (Friedrich, G., ed.). Pragae 1912.

[7] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[8] EGGENBERGER, P.–ULRICH-BOCHSLER, S.–SCHAUBLIN, E., 1983: Beobachtungen an Bestattungen in und um Kirchen im Kanton Bern aus archaologischer und anthropologisher Sicht, Zeitschrift fur schweizerische Archaologie und Kunstgeschichte 40, 221–240.

[9] FORMAN, L.–POSTRÁNECKÁ, K.–ŠNEBERGER, J., 2015: Plzeň 6 – Litice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při dostavbě kanalizace, rkp. ulož. v archivu ZIP, o. p. s., č. j. 94/15.

[10] FROLÍK, J., 2017: Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku – Bestattungen im Hochmittelalter und in der Neuzeit in den Regionen Chrudim, Pardubice und Kolín, AH 42, 187–205.

[11] HORVÁTHOVÁ, E., 1993: Predstavy o posmrtnom živote v korelaciach s pohrebnými obradmi. In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného ritu od najstarších čias po súčasnosť (Krekovič, E., ed.), 60–68. Bratislava.

[12] GONÇALVES, D.–THOMPSON, T.,–CUNHA, E., 2011: Implications of heat-induced changes in bone on the interpretation of funerary behaviour and practice, Journal of Archaeological Science 38 (6), 1308–1313. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.01.006 | DOI 10.1016/j.jas.2011.01.006

[13] ILLI, M., 1992: Wohin die Toten gingen. Zürich.

[14] KENZLER, H., 2002: Der Friedhof von Breunsdorf – Untersuchungen zum Totenbrauchtum in Mittelalter und Neuzeit. In: Kirche und Friedhof von Breunsdorf, 147–165. Dresden.

[15] KEOUGH, N.–L'ABBÉ, E. N.–STEYN, M.–PRETORIUS, S., 2015: Assessment of skeletal changes after post-mortem exposure to fire as an indicator of decomposition stage, Forensic Sci. Int. 246, 17–24. | DOI 10.1016/j.forsciint.2014.10.042

[16] KRÁLÍKOVÁ, M., 2017: Pohřbívání na Moravě v 16.–18. století – Bestattungen in Mähren im 16.–18. Jahrhundert, AH 42, 135–151.

[17] KRAUSE, Ch. L.–MISHLER, C.–BRUCE, C. R., 2003: Standard Catalog of World Coins (1601–1700). Iola.

[18] LÁBEK, L., 1928: Hrad a osada Litice. Plzeň.

[19] LAVAL, F., 2016: Co je kostel? K počátkům šlechtických sídel českého středověku – On the beginnings of aristocratic seats in medieval Czech lands, AR LXVII, 47–90.

[20] LUNGOVÁ, V.–ŠNEBERGER, J., 2016: Kostel sv. Petra a Pavla, Plzeň – Litice, stavební úpravy – odvlhčení, I. etapa, rkp. antropologické zprávy ulož. v archivu oddělení starších dějin ZČM.

[21] LUNGOVÁ, V.–ŠNEBERGER, J., 2016: Kostel sv. Petra a Pavla, Plzeň – Litice, stavební úpravy – odvlhčení, II. etapa, rkp. antropologické zprávy ulož. v archivu oddělení starších dějin ZČM.

[22] NAVRÁTILOVÁ, A., 2004: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha.

[23] NUMISMATICKÝ POSUDEK, 2005: Numismatický posudek z 3. 7. 2005 z výzkumu na Náměstí Republiky v Praze 1, čp. 1078/II (NPÚ 1/2004), rkp. ulož. v dokumentaci společnosti Archaia, o. p. s., Praha, inv. č. I05 8101.

[24] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2015: Katalog náboženských medailek. In: Od špitálu ke galerii… Archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 100–111. Plzeň.

[25] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2010: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). II. Speciální kříže, ASČ 14, 423–476.

[26] ORNA, J., 2012: Litice – oprava zpevněné plochy u MŠ. Zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu akce, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[27] PANKOWSKÁ, A.–SPĚVÁČKOVÁ, P.–KAŠPAROVÁ, H.–ŠNEBERGER, J., 2017: Taphonomy of Burnt Burials: Spatial Analysis of Bone Fragments in Their Secondary Deposition, Int. J. Osteoarchaeol. 27, 143–154. DOI: https://doi.org/10.1002/oa.2525 | DOI 10.1002/oa.2525

[28] POCHE, E., ed., 1977: Umělecké památky Čech 1. A/J. Praha.

[29] SCHEERS, S.–OOST, T., 1991: The Coins excavated in the Holy Mary Cathedral of Antwerpen (Belgium), Acta Archaeologica Lovaniensia 30, 121–133.

[30] SOUKUP, J., 2010: Živé kameny litického kostela. Kostel sv. Petra a Pavla v Plzni – Liticích. Plzeň.

[31] ULRICH-BOSCHLER, S., 1996: Kirchengrabungen – wichtiger Fundus für Archäologie und Anthropologie, Archäologie der Schweiz 19, 162–166.

[32] UBELAKER, D. H., 2009: The forensic evaluation of burned skeletal remains: A synthesis, Forensic Sci. Int. 183(1–3), 1–5. | DOI 10.1016/j.forsciint.2008.09.019

[33] UNGER, J., 2002: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.–16. století. In: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie sv. 9 (Malina, J., ed.). Brno.

[34] UNGER, J., 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. In: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie sv. 25 (Malina, J., ed.). Brno.

[35] VAN VARK, G., 1974: The investigation of human cremated skeletal material by multivariate statistical methods I, Methodology, Ossa 1, 63–95.

[36] WALKER, P. L.–MILLER, K. W. P.–RICHMAN, R., 2007: Time, Temperature, and Oxygen Availability: An Experimental Study of the Effects of Environmental Conditions on the Color and Organic Content of Cremated Bone. In: The Analysis of Burned Human Remains (Schmidt, Ch. W.–Symes, S. A., edd.), 129–135. Indianapolis, Indiana. DOI: https://doi.org/10.1179/jfa.2001.28.3-4.437 | DOI 10.1179/jfa.2001.28.3-4.437

[37] WHYTE, T. R., 2001: Distinguishing Remains of Human Cremations from Burned Animal Bones, Journal of Field Archaeology 28 (3/4), 437–448. | DOI 10.1179/jfa.2001.28.3-4.437