K nově zjištěným džbánovitým objektům na pískovci

Název: K nově zjištěným džbánovitým objektům na pískovci
Variantní název:
  • Jug-shaped features newly discovered in sandstone
  • Neue Erkenntnisse über krugartige Objekte in Sandstein
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 203-211
Rozsah
203-211
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek navazuje na práci F. Gabriela a K. Knopa (1990). K sedmi džbánovitým objektům vysekaným do pískovcového podloží přidává pět objektů dalších, které se shodují se zjistitelnými znaky sedmi předchozích, jsou však poškozeny mladšími zásahy. Jejich průzkum a výzkum dovoluje jejich funkční spojení se zásobnicemi.
This article is a follow-up to a study by F. Gabriel and K. Knop (1990). It expands the group of seven jug-shaped features cut into sandstone subsoil with another five that share the same identifiable characteristics. However, they were damaged by more recent interventions. Their research and exploration enabled the identification of the features as storage pits.
Reference
[1] BERANOVÁ, M.–KUBAČÁK, A., 2010: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha.

[2] GABRIEL, F.–KNOP, K., 1990: K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci – Zur Interpretation krugartiger Objekte im Sandstein, AH 15, 261–274.

[3] GABRIEL, F.–KURSOVÁ, L., 2014: Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách – Die Fundamentlegung bei gemauerten Burgbauten in Nordböhmen, AH 39, 411–419.

[4] GABRIEL, F.–PODROUŽEK, K.–ZAHRADNÍK, P., 2001: Skalní sídlo u Sloupu – Die Einsiedlerstein bei Sloup. Praha.

[5] HARTMAN, P.–PROSTŘEDNÍK, J., 2004: Záchranný výzkum středověké zásobnice na hradě Valdštejnu – Archäologische Rettungsausgrabungen einer mittelalterlichen Vorratskammer auf der Burg Valdštejn, Z Českého ráje a Podkrkonoší 17, 9–34.

[6] KUDRNÁČ, J., 1959: Staroslovanské obilnářství v českých zemích – Die altslawische Getreidewirtschaft in der böhmischen Ländern, PA XLIX, 478–498.

[7] KUDRNÁČ, J., 1970: Klučov staroslovanské hradiště ve středních Čechách – Klučov ein altslawischer Burgwall in Mittelböhmen. Praha.

[8] KUNZ, L., 1951: Obilní jámy a sýpky v Čejkovicích u Hodonína, Český lid XXXVIII, 221–226.

[9] KUNZ, L., 1965: Historické zprávy o zemních silech v zóně mediteránního a eurosibiřského obilnářství – Getreidegruben ind der eurosibirischen und mediterrannen Zone, ČMMZ 50, 143–182.

[10] NZ 2003: Nálezová zpráva Hrad Valdštejn 09-10/2002, 10/2003, rkp. ulož. v Muzeu Českého ráje v Turnově.

[11] PODROUŽEK, K., 2007: Cisterny na vodu v pískovci Experiment na hradě Helfenburku u Úštěka. In: Minulosti Českého Švýcarska IV (Belisová, N., ed.), 90–109. Krásná Lípa.

[12] SEDLÁČEK, A., 1895: Hrady zámky a tvrze Království českého 10. Praha.