Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? : vztah univerzálních a speciálních věd v kontextu P. T. de Chardina

Název: Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? : vztah univerzálních a speciálních věd v kontextu P. T. de Chardina
Variantní název:
  • What is de Chardin's contribution to the theory of information? : the relation between universal and special sciences in the context of P. T. de Chardin's theories
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 119-124
Rozsah
119-124
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je polemickou reakcí na příspěvek Jiřího Stodoly "Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace?". Reflektuje problematiku vztahu univerzálních a speciálních věd a de Chardinovu pozici v této diskuzi.
This paper is a polemical polemical reaction on Jiří Stodola's contribution "What is de Chardin's contribution to the theory of information?". Reflects the issue of the relationship of universal and special sciences and de Chardin position in this debate.