Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí

Název: Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí
Variantní název:
  • Immeasurable understanding: qualitative research of social networking sites
Autor: Macek, Jakub
Zdrojový dokument: ProInflow. 2012, roč. 4, č. 1, s. 137-151
Rozsah
137-151
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá kvalitativním – a především pak etnografickým – výzkumem nových médií a konkrétně především online sociálních sítí. Soustředí se na pozici těchto metodologických přístupů v rámci studií nových médií a dochází k závěru, že kvalitativní výzkum a mediální etnografie by měly sehrávat jednu z klíčových rolí v rámci induktivního výzkumu probíhajícího v kontextu odehrávající se sociotechnické změny. V závěru text shrnuje některé předběžné závěry plynoucí z několika kvalitativní výzkumů online sociálních sítí vedených na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.
The paper deals with qualitative – and mainly ethnographic – research of new media and, specifically, social networking site. It specifies position of this methodological approach within new media studies and concludes that qualitative methods and media ethnography should play a distinctive role in an inductive research of new media in time of social and technical change. Finally, the paper sums up some preliminary findings emerging from several qualitative researches of social networking site conducted at Faculty of Social Studies, Masaryk University.
Reference
[1] APPL, Filip. Internet v životě larpové subkultury: analýza vnější komunikace [online]. 2012 [cit. 2012-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/362800/fss_m/.

[2] BAKARDJIEVA, Maria. Internet society: the Internet in everyday life. London: SAGE, 2005, 220 s. ISBN 07-619-4339-0.

[3] BAUER, Jan. Online socialní sítě a sociální kapital: Facebook a LinkedIn [online]. 2009 [cit. 2012-01-29]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce David Kořínek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/182294/fss_b/.

[4] BAUER, Lukáš. Uživatelské praxe na internetu v kontextu problematiky informačního přetížení [online]. 2009 [cit. 2012-01-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/179224/fss_b/.

[5] BERGER, Peter Ludwig; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 8085959461.

[6] BOYD, Danah. Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics. Berkeley, 2008. Dostupné z: http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf. Dissertation Theses. University of California. Vedoucí práce AnnaLee Saxenian.

[7] BOYD, Danah. Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life. In: BUCKINGHAM, David. Youth, identity, and digital media. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2008, s. 119-142.

[8] BOYD, Danah a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of computer-mediated communication JCMC. 2007, 13(1). Dostupné z: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

[9] ČEPIČKA, Martin. Konzumace televizních obsahů s využitím alternativních zobrazovacích zařízení a internetu [online]. 2012 [cit. 2012-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/216231/fss_m/.

[10] DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. [2. vyd.]. Praha : Karolinum, 1998. 374 s. ISBN 8071841412.

[11] EZZY, Douglas. Qualitative analysis : practice and innovation. 1st pub. London : Routledge, 2002. 190 s. ISBN 041528127X.

[12] FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 8086429105.

[13] FIALA, Jiří. Sledování médií z neoprávněných zdrojů z hlediska mediální etnografie [online]. 2011 [cit. 2012-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/109404/fss_m/.

[14] FISCHEROVÁ, Michaela. Proč odchází uživatelé Facebooku? [online]. 2010 [cit. 2012-01-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/218989/fss_b/.

[15] FRIDRICH, Tomáš. Sebeprezentace uživatelů na sociální síti Facebook [online]. 2011 [cit. 2012-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/76054/fss_m/.

[16] GIDDENS, Anthony. New rules of sociological method: a positive critique of interpretative sociologies. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1994, 186 s. ISBN 07-456-1117-6.

[17] HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402.

[18] HOLBOVÁ, Petra. Akademická prokrastinace na Facebooku [online]. 2010 [cit. 2012-01-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/274194/fss_b/.

[19] HOUDKOVÁ, Aneta. Uživatelé sociální sítě Facebook - motivace a praxe počítačově mediovaného sociálního jednání [online]. 2011 [cit. 2012-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/182166/fss_m/.

[20] JELEČKOVÁ, Petra. Facebook a politické jednání [online]. 2010 [cit. 2012-01-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/215596/fss_b/.

[21] KAMBERSKÝ, Petr. Z univerzit nás brzy vyštípou stroje: S profesorem Miloslavem Petruskem o Marxovi i Masarykovi, Havlovi i Horáčkovi, módě gender studies i o tajemství studentských kabelek. Lidové noviny. 2011, 24(242), 27.

[22] KOZINETS, Robert V. Netnography: ethnographic research in the age of the internet. 1st ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd, 2010, 221 s. ISBN 978-184-8606-456.

[23] KUČÍRKOVÁ, Petra. "Jiní" uživatelé nových médií: Reflexe a domestikace nových médií uživateli ve věku 55-64 let [online]. 2011 [cit. 2012-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/216394/fss_m/.

[24] KUČÍRKOVÁ, Petra. Second Life: Motivace uživatelů ke vstupu a setrvání a jejich vnímání této virtuální komunity [online]. 2009 [cit. 2012-01-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/216394/fss_b/.

[25] MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií. Mediální studia, 6, 1, od s. 6-35, 30 s. ISSN 1801-9978. 2011.

[26] MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií [online]. 2011 [cit. 2012-01-28]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jaromír Volek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/14931/fss_d/.

[27] MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf, 50, od s. 3-31, 28 s. ISSN 1211-5770. 2009.

[28] MARKHAM, Annette N a Nancy K BAYM. Internet inquiry: conversations about method. Los Angeles: Sage Publications, c2009, 243 s. ISBN 14-129-1001-3.

[29] MORLEY, David. Family Television Cultural Power And Domestic Leisure. Hoboken: Taylor, 1986. ISBN 978020398904.

[30] OKÁČ, Zdeněk. Digitalizovaná hudba a její posluchači [online]. 2011 [cit. 2012-01-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/261974/fss_b_a2/.

[31] PELÁNOVÁ, Kateřina. Recepce reklamy a komerčních stránek uživateli Facebooku [online]. 2011 [cit. 2012-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/144248/fss_m/. PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819.

[32] ROSENBERG, Alexander. Philosophy of science : a contemporary introduction. 2nd ed. New York : Routledge, 2005. 213 s. ISBN 041534316X.

[33] STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet M. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice : ALBERT, 1999. 196 s. ISBN 808583460X.

[34] STUDÝNKOVÁ, Nela. Konzumace pirátských kopií televizních seriálových narací [online]. 2010 [cit. 2012-01-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/182423/fss_b_a3/.

[35] TURKLE, Sherry. Alone together: why we expect more from technology and less from each other. New York: Basic Books, c2011, 360 s. ISBN 978-046-5022-342.

[36] TURKLE, Sherry. The second self: computers and the human spirit. 20th anniversary ed., 1st MIT Press ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2005, 372 s. ISBN 02-627-0111-1.

[37] TURKLE, Sherry. Life on the screen: identity in the age of the Internet. 1st Touchstone ed. New York: Touchstone Book, 1997, 347 s. ISBN 06-848-3348-4.

[38] VARGOVÁ, Beáta. Facebook a každodenný život partnerských dvojíc [online]. 2011 [cit. 2012-01-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/145785/fss_m/.

[39] WEBSTER, Frank. Theories of the information society. 3rd ed. New York: Routledge, 2006, 317 s. ISBN 04-154-0633-1.