On trends in the further development of the theory of scientific atheism, and the intensification of the education of the working people in scientific atheism

Název: On trends in the further development of the theory of scientific atheism, and the intensification of the education of the working people in scientific atheism
Variantní název:
  • O směrech dalšího rozvoje teorie vědeckého ateismu a prohlubování vědeckoateistické výchovy pracujících
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, roč. 15, č. G10, s. [33]-46
Rozsah
[33]-46
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.