[Mužík, Josef. Subjekt a objekt: k některým problémům dialektiky subjektu a objektu v období socialistické revoluce a rozvoje socialistické společnosti]

Název: [Mužík, Josef. Subjekt a objekt: k některým problémům dialektiky subjektu a objektu v období socialistické revoluce a rozvoje socialistické společnosti]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, roč. 15, č. G10, s. 140-142
Rozsah
140-142
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mužík, Josef. Subjekt a objekt: k některým problémům dialektiky subjektu a objektu v období socialistické revoluce a rozvoje socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. 189 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.