Tošenovský, Ludvík

Varianty jmen:

Tošenovský, Ludvík (preferováno)
Toшeнoвcкий, Людвик
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 68.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Adorno, Theodor W. Negative Dialektik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, roč. 17, č. B15, s. 129–130.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Austin, J.L. Philosophical papers. Edited by J.O. Urmson and G.J. Warnock]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, roč. 17, č. B15, s. 138.

Kapitola
Tošenovský, Ludvík. Beiträge zu den Grundfragen den Theorie der Wahrheit : Zusammenfassung. In: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. 1962, s. 237–253.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Benner, Dietrich. Theorie und Praxis: systemtheoretische Betrachtungen zu Hegel und Marx]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, roč. 19, č. B17, s. 184.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Cibulka, Josef. Dialektika a ontologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, roč. 19, č. B17, s. 176–177.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Cibulka, Josef. Spory o dialektiku: formalizácia poznania, existencializmus a marxistická dialektika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, roč. 19, č. B17, s. 175–176.

Kapitola
Tošenovský, Ludvík. Dialektická metodologie a věda. In: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970, s. 43–90.

Kapitola
Tošenovský, Ludvík. Dialektik und Wiessenschaft : (Zusammenfassung). In: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970, s. 130–141.

Kniha
Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Dryer, Douglas Poole. Kant's solution for verification in metaphysics]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, roč. 19, č. B17, s. 183–184.

Článek
Bernhardt, Dieter. Einige philosophische Fragen der Entstehung des Lebens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 45–51.

Článek
Tošenovský, Ludvík. Filosofické otázky kybernetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. 190–194.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Fleckenstein, Joachim O. Naturwissenschaft und Politik: von Galilei bis Einstein]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, roč. 19, č. B17, s. 183.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Gorskij, Dmitrij Pavlovič. Problemy obščej metodologii nauk i dialektičekoj logiki]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, roč. 17, č. B15, s. 138.

Článek
Tošenovský, Ludvík. Greifswaldská konference o filosofii a přírodních vědách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 100–101.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Horálek, Karel. Filosofie jazyka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, roč. 19, č. B17, s. 165–169.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Hrušovský, Igor. Kapitoly z teórie vedy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, roč. 19, č. B17, s. 174.

Kapitola
Tošenovský, Ludvík. Jmenný rejstřík. In: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970, s. 148–150.

Kapitola
Tošenovský, Ludvík. Jmenný rejstřík. In: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. 1962, s. 261–264.

Kapitola
Tošenovský, Ludvík. K dějinám vztahů mezi dialektikou a vědou. In: Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda. 1970, s. 17–40.

Článek
Tošenovský, Ludvík. K otázce dialektickologických kategorií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 19–31.

Článek
Tošenovský, Ludvík. K otázce tak zvané subjektivní a osobní pravdy : na okraj jednoho problému z díla profesora Tvrdého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, roč. 6, č. G1, s. 83–104.

Článek
Tošenovský, Ludvík. K otázce vztahu mezi dialektickou rozporností myšlení a formálně logickým sporem : o jedné aplikaci dialektického pojetí úsudku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1987, roč. 36, č. B34, s. 79–84.

Článek
Tošenovský, Ludvík. K вoпрocy oб oпpeдeлeнии иcтины. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 71–90.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Klaus, Georg. Spezielle Erkentnistheorie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, roč. 17, č. B15, s. 137.