Die Losung der Arbeiterregierung - der Vorgängerin der Volksdemokratie und der erste Versuch ihrer Verwirklichung in Sachsen im Jahre 1923

Název: Die Losung der Arbeiterregierung - der Vorgängerin der Volksdemokratie und der erste Versuch ihrer Verwirklichung in Sachsen im Jahre 1923
Variantní název:
  • Heslo dělnicko-rolnické vlády - předchůdce lidové demokracie a první pokus o jeho uskutečnění v roce 1923
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, roč. 15, č. G10, s. [65]-82
Rozsah
[65]-82
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.