První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU

Název: První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU
Variantní název:
  • Initial experiences with teaching Albanian at the Masaryk University
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 341-344
Rozsah
341-344
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá praktickými aspekty výuky albánštiny, která se poprvé začala vyučovat na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2010/2011. Pozornost je věnována struktuře kurzu, profilu zájemců o albánštinu a typickým chybám v počátcích studia tohoto jazyka.
This paper deals with the practical aspects of teaching of the Albanian language. For the first time the course at Masaryk University was launched in the academic year 2010/2011. Attention is paid to the structure of course, profile of those interested in Albanian and typical errors at the beginning of the study.