Surovčák, Martin

Varianty jmen:

Surovčák, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 36.

Článek
Olluri, Adil. Adil Olluri: Otcův návrat. Porta Balkanica. 2013, roč. 5, č. 2, s. 35–36.

Kapitola
Surovčák, Martin. Albánci a jejich původ. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, s. 37–79.

Kapitola
Surovčák, Martin. Albanistika jako filologická disciplína. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, s. 9–36.

Kapitola
Surovčák, Martin. Albánsko-český slovník lingvistických pojmů. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, s. 145–167.

Článek
Surovčák, Martin. Albánsky psaná autobiografie Jana Urbana Jarníka. Porta Balkanica. 2014, roč. 6, č. 1, s. 44–54.

Kapitola
Surovčák, Martin. Albánština. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, s. 81–112.

Článek
Karkavitsas, Andreas. Andreas Karkavitsas: Vyprávění lodní přídě. Porta Balkanica. 2010, roč. 2, č. 2, s. 51–58.

Kapitola
Surovčák, Martin. Bibliografie. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, s. 175–177.

Článek
Tatsopoulos, Petros. Biskupův život na onom světě. Neograeca Bohemica. 2022, roč. 22, č. [1], s. 121–127.

Článek
Surovčák, Martin. [Editorial]. Porta Balkanica. 2014, roč. 6, č. 1, s. 1.

Článek
Surovčák, Martin. [Editorial]. Porta Balkanica. 2015, roč. 7, č. 1, s. .

Článek
Surovčák, Martin. [Editorial]. Porta Balkanica. 2013, roč. 5, č. 1, s. 1.

Článek
Surovčák, Martin. Jadrný satirik Nikos Tsiforos. Porta Balkanica. 2009, roč. 1, č. 1-2, s. 62–63.

Článek
Surovčák, Martin. Jan Urban Jarník (1848–1923): zakladatel české albanistiky. Porta Balkanica. 2013, roč. 5, č. 2, s. 9–17.

Článek
Kalpuzos, Jiannis. Jiannis Kalpuzos: Imaret – ve stínu hodin. Porta Balkanica. 2016, roč. 8, č. 1, s. 55–58.

Článek
Surovčák, Martin. K využití Hammingovy metriky při výzkumu fonotaktiky novořečtiny. Porta Balkanica. 2015, roč. 7, č. 2, s. 4–10.

Článek
Surovčák, Martin. Kam zmizelo "ch" na Balkáně?. Porta Balkanica. 2010, roč. 2, č. 1, s. 41–44.

Článek
Surovčák, Martin. "Kampak jdou muhadžirové?" : exodus Albánců z Nišského sandžaku. Porta Balkanica. 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 22–31.

Článek
Surovčák, Martin. [Konečný, Milan. Česko-novořecký slovník]. Neograeca Bohemica. 2016, roč. 16, č. [1], s. 162–165.

Článek
Anagnostakisová, Lula. Lula Anagnostakisová: Vítězství. Porta Balkanica. 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 96–101.

Článek
Surovčák, Martin. Město utkané z černohorské ležérnosti a albánského temperamentu. Porta Balkanica. 2010, roč. 2, č. 2, s. 74–77.

Článek
Surovčák, Martin. Napříč historií a tradicemi pontských Řeků. Neograeca Bohemica. 2008, roč. 8, č. [1], s. 31–44.

Článek
Surovčák, Martin. Novořecké výpůjčky v albánštině vztahující se k materiální kultuře. Porta Balkanica. 2010, roč. 2, č. 2, s. 40–46.

Kapitola
Surovčák, Martin. Obsah. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, s. 3–5.

Kapitola
Surovčák, Martin. Předmluva. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, s. 7–8.