Zo stratégie Antona Pavloviča Čechova, alebo, Marginália ku kompozícii prozaického textu

Název: Zo stratégie Antona Pavloviča Čechova, alebo, Marginália ku kompozícii prozaického textu
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 1, s. 19-24
Rozsah
19-24
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Východiskom na hľadanie dotykového miesta medzi autorom a zvoleným žánrom jeho textu, medzi človekom a ním vytvoreným príbehom sa stala próza A. P. Čechova Tri roky. Pozornosť sústredila predovšetkým na to, ako zložito bol ustrojený osobnostný model A. P. Čechova (denníky, korešpondencia a iné) a ako sa filozofujúco, estetiky a poetologicky variabilne transformoval svojím nazeraním do témy, postavy, problému a štylistiky svojej prózy a drámy.
The basis for searching for the point of intersection between the author and the selected genre of his literary text, between the man and the story he invented became Chekhov's prose work Three Years. The attention focused on the complicated model of Chekhov's creative personality (diaries, correspondence and others) and on how this model was variably transformed on the level of philosophy, aesthetics and poetology through his vision of the subject, the character, the problem and the stylistics of his prose and drama.
Reference
[1] ČECHOV, A. P.: Zápisky a Tri roky. Doslov Valerij Kupka. Bratislava 2007, 152 s.