Vývoj kulturní politiky hlavního města Prahy po roce 2001

Název: Vývoj kulturní politiky hlavního města Prahy po roce 2001
Variantní název:
  • The development of Prague's cultural policy after year 2001
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, č. 2, s. [133]-145
Rozsah
[133]-145
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study deals with the development of Prague's cultural policy after year 2001. The first strategic document "The Concept of the Cultural Policy of Prague" was approved in 2006. Its updated version from year 2010 is valid until today and it reflects not only the consequences of culturally social development, but also aspects which are taken into account by institutes of the European Union. The "Grant Policy of Prague" document is an integral part of the cultural policy of the city. The document tries to indicate basic principles, goals, tools, plans and priorities of the city's cultural policy, and to capture circumstances of the entire process in which the political representation, members of the academic and cultural public, and the department of culture of the capital's town council all interacted together to form the policy.
Reference
[1] Analýza grantového řízení hl. m. Prahy pro oblast kultury [online]. In: Divadlo.cz. 26. prosince 2004, [cit. 2015-07-26]. Dostupné z: http://host.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=7123.

[2] ČECHLOVSKÁ, Magdalena – NEPRAŠOVÁ, Veronika. Spor o granty poškozuje i nevinné neziskovky [online]. Hospodářské noviny. 7. září 2007, [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-21972400-spor-o-granty-poskozuje-i-nevinne-neziskovky.

[3] MACHALICKÁ, Jana. Arbitráž kvůli divadlům nebude. Lidové noviny. 14. února 2008, s. 19.

[4] MATARASSO, François – LANDRY, Charles. Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice. Brno: Barrister & Principal, 2015.

[5] Otevřený dopis: Členům výboru kultury Zastupitelstva a ostatním zastupitelům [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: http://www.proculture.cz/cultureinfo/kulturni-politika-v-cr/praha/iniciativa-prazske-kulturni-sceny-usili-o-zmenu-navrhu-4-letych-grantu-mesta-prahy-pokracuje-510.html.

[6] Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1707 ze dne 12. 10. §§2004§§ [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: http://rada.praha.eu.

[7] Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/19 ze dne 29. 6. §§2006§§ [online]. [cit. 2015-07-21] Dostupné z: http://zastupitelstvo.praha.eu.

[8] Příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/43 ze dne 18. 6. §§2009§§ [online]. [cit. 2015-02- 25]. Dostupné z: http://zastupitelstvo.praha.eu.

[9] Příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 3. 6. §§2010§§ [online]. [cit. 2015-03-21]. Dostupné z: http://zastupitelstvo.praha.eu.

[10] Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/19 ze dne 29. 6. §§2006§§ [online]. [cit. 2015-07-21] Dostupné z: http://zastupitelstvo.praha.eu.

[11] Smlouvy o ES – články 87 a 88. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html.

[12] STÁT – MĚSTO – KULTURA: souhrn příspěvků otevřené diskuze, kterou uspořádalo hl. m. Praha ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR [online]. Ed. Mgr. Martin Kupka. Praha, Divadlo Archa: 1. 1. 2004, s. 9. [cit. 2014-06- 05] Dostupné z: http://host.divadlo.cz/box/clanek.asp?id=5418

[13] Strategický plán hl. m. Prahy [online]. In: ENVIS – informační servis. 1999, s. 22, [cit. 2015- 02-14]. Dostupné z: http://envis.praha-mesto.cz/%28bm4grrjcztvnq545qbpbfp45%29/default.aspx?clc=&Ido=5278&sh=-1294051557.

[14] ŠMÍDOVÁ TURCHICHOVÁ, Magdalena. Vývoj kulturní politiky v hl. m. Prahy po roce 2001. Brno, 2015. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Fakulta filozofická. Vedoucí práce doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. Dostupné online: http://is.muni.cz/th/180098/ff_m/

[15] Usnesení Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1402 ze dne 12. 12. §§1995§§ [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://rada.praha.eu.

[16] Usnesení rady Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 959 ze dne 7. 9. §§1999§§ [online]. [cit. 2015-03- 12]. Dostupné z: http://rada.praha.eu.

[17] Usnesení rady Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 234 ze dne 23. 2. §§1999§§ [online]. [cit. 2015- 03-12]. Dostupné z: http://rada.praha.eu.

[18] Usnesení Vlády ČR ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů [online]. 10. 9. 2003, [cit. 2015-04- 16]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/umeni/Usnesen__vl_dy__-902.doc.

[19] Zápis ze 40. zasedání Výboru pro kulturu a volný čas ZHMP, ze dne 4. 11. §§2009§§ [online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdo-bi_2006_2010/vybor_pro_kulturu_a_volny_cas/zapisy_z_jednani/zapisy_z_jednani-zapis_ze_40_zasedani_vyboru_pro_kulturu.html.