Jevišovická kultura na východní Moravě?

Název: Jevišovická kultura na východní Moravě?
Variantní název:
  • Jevišovice Culture in East Moravia?
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2018, roč. 23, č. 1, s. 65-86
Rozsah
65-86
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mezi materiálem ze záchranného výzkumu J. Kohoutka při obchvatu města na lokalitě Otrokovice-Kvítkovice – Chmelín (2004) a při studiu eneolitické keramiky ve sbírkách zlínského muzea z téže lokality (1934) se podařilo identifikovat (překvapivě) nížinné sídliště jevišovické kultury, první svého druhu na levém břehu Moravy. Podobně datovaný materiál je k dispozici také z východních Čech. Nejbližší vazby prozrazuje keramika ke kultuře chamské v západních Čechách a ve východním Bavorsku a také k fázi Wachberg nejstarší jevišovické kultury na území Dolního Rakouska. Budeme tedy muset poněkud změnit dosud uznávanou mapu jevišovického osídlení již od jejích počátků.
A lowland settlement of the Jevišovice Culture, the first of its kind on the left bank of the river Morava, was surprisingly identified among the finds from a rescue excavation conducted by J. Kohoutek during construction of a bypass road at Otrokovice-Kvítkovice – Chmelín (2004), and by studying Eneolithic pottery from the same locality which is stored in collections of the Zlín Museum (1934). Similarly dated material is also known from East Bohemia. This pottery exhibits closest relations to the Cham Culture in West Bohemia and East Bavaria and to the Wachberg phase of the earliest Jevišovice Culture on the territory of Lower Austria. With regard to these findings we will have to change a little the existing map of Jevišovice settlement since its origins already.