Vitrína tibetského exilu : případová studie Tibetského muzea v Dharamsale

Název: Vitrína tibetského exilu : případová studie Tibetského muzea v Dharamsale
Variantní název:
  • Display cabinet of Tibetan exile : a case study of the Tibet museum in Dharamsala
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 2, s. 64-76
Rozsah
64-76
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná případová studie se za pomoci etnografie a diskurzivní analýzy zaobírá Tibetským muzeem v Dharamsale a jeho prostředím. Na základě představení hlavních zobrazovaných motivů a analýzy strategií sebeprezentace a propagandy ukazuje, jakým způsobem využívá tibetská exilová vláda instituci muzea k šíření vlastní propagandy a bojuje tak proti propagandě čínské.
The presented case study uses ethnography and discourse analysis to examine the Tibet Museum in Dharamsala and its environment. By introducing the central depicted motifs and analysing the strategies of selfpresentation and propaganda, it shows how the Tibetan Government in Exile utilizes the institution of the museum to disseminate its propaganda to counter the Chinese narratives.
Note
Tento text vznikl v rámci projektu "Obraz, text a zvuk v mezikulturní a mezináboženské komunikaci" (MUNI/A/1495/2020), řešeného Ústavem religionistiky FF MU v roce 2021.
Reference
[1] A long look homeward: Exhibiting Catalog. Nové Dillí: The Tibet Museum, DIIR, 2016. ISBN 978-93-80091-67-9.

[2] About the Tibet Museum. The Tibet Museum [online]. [cit. 2021-09-27]. Dostupné z www: https://tibetmuseum.org/about-us/.

[3] BENN, James A. Burning for the Buddha: self-immolation in Chinese Buddhism. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2007. ISBN 978-0-8248-6789-8.

[4] BENNETT, Tony. Museums, Power, Knowledge: Selected Essays. New York: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138-67588-9.

[5] BENNETT, Tony. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. New York: Routledge, 1995. ISBN 0-415-05388-9.

[6] BLAŽEK, Petr. Živé pochodně v sovětském bloku: politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. ISBN 978-80-88292-58-6.

[7] DALAI LAMA. Reincarnation. His Holiness the 14th Dalai Lama [online]. Dharamsala: The Office of His Holiness the Dalai Lama, 2011 [cit. 2021-09-23]. Dostupné z www: https://www.dalailama.com/the-dalailama/biography-and-daily-life/reincarnation.

[8] FOUCAULT, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. London: Penguin Books, 1991. ISBN 978-0-1401-3722-4.

[9] FOUCAULT, Michel a Michel SENELLART (eds.). Security, territory, population: lectures at the College de France, 1977–1978. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 978-0-3122-0360-3.

[10] GRANDJACQUES, Alexandra. Szenografie und Grafikdesign für das Tibet Museum in Dharamsala, Indien. Alexandragrandjacques.com [online], Berlín [cit. 2021-09-25]. Dostupné z www: https://alexandragrandjacques.com/de/portfolio/the-tibet-museum-2/.

[11] GREK, Sotiria. Museums and Critical Discourse Analysis: Disentangling Exhibition Narratives. In LÊ, Thao a Megan SHORT (eds.). Proceedings of the International Conference on Critical Discourse Analysis: Theory into Research. Launceston: Faculty of Education, University of Tasmania, 2005, s. 219–227. ISBN 186295296 5.

[12] HARRIS, Clare E. The Museum on the Roof of the World: Art, Politics, and the Representation of Tibet. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2012. ISBN 978-0-2263-1747-2.

[13] HARTNETT, Stephen. "Tibet is Burning": Competing Rhetorics of Liberation, Occupation, Resistance, and Paralysis on the Roof of the World. Quarterly Journal of Speech, 2013, roč. 99, č. 3, s. 283–316. ISSN 0033-5630. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/00335630.2013.806819 | DOI 10.1080/00335630.2013.806819

[14] China: So-called 'soul boy' designated by 14th Dalai Lama does not want to be disturbed. CGTN [online]. Peking, 2020 [cit. 2021-09-30]. Dostupné z www: https://news.cgtn.com/news/2020-05-19/China-So-called-soulboy-does-not-want-to-be-disturbed-QCNfV6GcAE/index.html.

[15] JOWETT, Garth S. a Victoria O'DONNELL. Propaganda & Persuasion. Los Angeles: Sage, 2019. ISBN 978-1-5063-7134-4.

[16] KERÄNEN, Lisa, Patrick Shaou-Whea DODGE a Donovan CONLEY. Modernizing Traditions on the Roof of the World: Displaying 'Liberation' and 'Occupation' in Three Tibet Museums. Journal of Curatorial Studies, 2015, roč. 4, č. 1, s. 78–106. ISSN 20455836. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1386/jcs.4.1.78_1 | DOI 10.1386/jcs.4.1.78_1

[17] MACDONALD, Sharon. Exhibitions of power and powers of exhibition: An introduction to the politics of display. In MACDONALD, Sharon (ed.). The Politics of Display: Museums, Science, Culture. London: Routledge, 1998. ISBN 978-0-4151-5326-3.

[18] OBERHUBER, Florian a Michal KRZYŻANOWSKI. Discourse Analysis and Ethnography. In WODAK, Ruth a Michał KRZYŻANOWSKI (eds.). Qualitative discourse analysis in the social sciences. New York: Palgrave Macmillan, 2008, s. 182–203. ISBN 978-0-230-01987-4. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/978-1-137-04798-4_9

[19] REISIGL, Martin. Analyzing Political Rhetoric. In WODAK, Ruth a Michał KRZYŻANOWSKI (eds.). Qualitative discourse analysis in the social sciences. New York: Palgrave Macmillan, 2008, s. 96–120. ISBN 978-0-230-01987-4.

[20] Rituals of Resistance [dokumentární film]. Režie Tenzin PHUNTSOG a Joy DIETRICH. USA, 2018.

[21] ROSE, Gillian. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. Los Angeles: SAGE, 2016. ISBN 978-1-4739-4890-7.

[22] Self-immolation Fact Sheet. International Campaign for Tibet [online]. Washington, 2021 [cit. 2021-12-05]. Dostupný z www: https://savetibet.org/tibetan-selfimmolations/.

[23] SINGH, Kavita. Ghosts of Future Nations, or the Uses of the Holocaust Museum Paradigm in India. In MACDONALD, Sharon a Helen R. LEAHY (eds.). The International Handbooks of Museum Studies. Chichester, West Sussex: Wiley/Blackwell, 2015, s. 29–60. ISBN 9781118829059. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1002/9781118829059.wbihms402

[24] SLOBODNÍK, Martin. Kto bude 15. Dalajlamom? Tulkovia v čínskej náboženskej politike. AUC Philologica/Orientalia Pragensia, 2013, roč. 19, č. 1, s. 107–120. ISSN 0567-8269.

[25] SMITH, Samuel A. a Kenneth E. FOOTE. Museum/space/discourse: analyzing discourse in three dimensions in Denver's History Colorado Center. Cultural geographies [online], 2017, roč. 24, č. 1, s. 131–148 [cit. 2021-09-15]. Dostupné z www: https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1177/1474474016663930.

[26] STRÜMPEL, Marcus. The Tibet Museum. Designpiraten.com [online]. 2021 [cit. 2021-09-25]. Dostupné z www: https://designpiraten.com/portfolio/tibetmuseum-exhibition-designillustration/.

[27] SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6.

[28] ŠPIRK, Martin. Mysl a tělo humanistického buddhismu v praxi: případová studie chrámu a komunity Fo Guang Shan ve Vídni. Religio: revue pro religionistiku, 2020, roč. 28, č. 2, s. 115–139. ISSN 1210-3640. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/Rel2020-2-1

[29] The Burning Question: Why are Tibetans turning to self-immolation? [dokumentární film]. DIIR, CTA. Indie, 2012.

[30] The Shadow Circus: The CIA in Tibet [dokumentární film]. Režie Tenzing SONAM a Ritu SARIN. Indie, 1998.

[31] The Sun Behind the Clouds: Tibet's Stuggle for Freedom [dokumentární film]. Režie Tenzing SONAM a Ritu SARIN. Velká Británie, Indie, Rakousko a Francie, 2010.

[32] Tibet is burning - Self-Immolation: Ritual or Political Protest? Revue d'Etudes Tibétaines [online], 2012, roč. 25, č. 2 [cit. 2021-09-22]. Dostupné z www: http://www.digitalhimalaya.com/collections/journals/ret/index.php?selection=35.

[33] Tibet's Stolen Child [dokumentární film]. Režie Robin GARTHWAIT. USA, 2001.

[34] Umay Lam: Middle Way, The Way Forward [dokumentární film]. Režie Tenzin KALDEN. Indie, 2018.

[35] WHALEN-BRIDGE, John. Tibet on Fire. New York: Palgrave Macmillan US, 2015. ISBN 978-1-349-57903-7.

[36] What's China doing in Tibet? [dokumentární film]. DIIR, CTA. Indie, 2012.