Museologica Brunensia

Název: Museologica Brunensia
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Variantní název
Museologica Brunensia: vědecký recenzovaný muzeologický časopis
Vydavatel
Masarykova univerzita
Vydáváno: 2012-dosud
Obor
Popis
Museologica Brunensia (ISSN 1805-4722, e-ISSN 2464-5362) je vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou také recenze výstav, informace k aktivitám v oboru aj. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví. Časopis vychází od r. 2012 ve spolupráci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Mendelova muzea. Vychází dvakrát ročně.
Museologica Brunensia (ISSN 1805-4722, e-ISSN 464-5362) is a peer-reviewed scientific journal publishing original scientific works in the field of museology and museum environment from central Europe and other areas as well. Reviews of exhibitions, information about activities in this field and other topics are part of this journal. The aim is to present museology as a modern scientific discipline with application into museums. The journal is published by the Faculty of Arts and Mendel Museum at Masaryk University in Brno, Czech Republic. It is issued twice a year.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 12)
1 2
2022 (Ročník 11)
1 2
2021 (Ročník 10)
1 2
2020 (Ročník 9)
1 2
2019 (Ročník 8)
1 2
2018 (Ročník 7)
1 2
2017 (Ročník 6)
1 2
2016 (Ročník 5)
1 2
2015 (Ročník 4)
1  [6 (Jaro 2015)] 2  [7 (Podzim 2015)]
2014 (Ročník 3)
2013 (Ročník 2)
2012 (Ročník 1)