The role of Z.Z. Stránský in present-day museology

Název: The role of Z.Z. Stránský in present-day museology
Variantní název:
  • Místo Z.Z. Stránského v současné muzeologii
Autor: Dolák, Jan
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2019, roč. 8, č. 2, s. 15-26
Rozsah
15-26
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The demise of significant Czech museologist, associate professor Zbyněk Zbyslav Stránský, raised interest in his work and in its competent evaluation. The authors of individual texts mostly agree with each other in their opinions, but sometimes they have different views, which is understandable. However, several opinions clearly show that their authors misunderstood some of Stránský's fundamental postulates. This text analyses the international discourse and comments on disputable statements. It explains, extends and critically evaluates the concept by Stránský, and thereby shifts the whole studied problem to a higher level.
Odchod významného českého muzeologa docenta Zbyňka Zbyslava Stránského vyvolal mezinárodní zájem o jeho dílo, respektive o jeho zhodnocení. Autoři textů se ve většině svých tvrzení shodují, někdy mají odlišné názory, což je zcela pochopitelné. Objevily se však i názory svědčící o nepochopení některých dosti podstatných postulátů. Tento text mezinárodní diskusi vyhodnocuje, sporná tvrzení komentuje. Vysvětluje, rozšiřuje a kriticky vyhodnocuje Stránského pojetí, a tak celou zkoumanou problematiku posouvá na vyšší úroveň.